Liste over innsjøer i Akershus

Liste over innsjøer i Akershus er innsjøer som helt eller delvis ligger innenfor grensene til tidligere Akershus fylke. Dersom innsjøen ligger i flere kommuner er den kommunen som tilregnes størstedelen oppført først. Listen inneholder største innsjø i hver enkelt kommune, samt alle innsjøer over 1 km² i området. I tillegg omfatter listen mange mindre vann mellom 1 og 0,1 km², som er berørt av naturreservater eller av andre særlige grunner.

Navn Areal km² Moh. Beliggenhet Bemerkning
Bergstjernet 0,2306 228 Nittedal Reservevannkilde
Bindingsvannet 0,619 172 Enebakk, Nordre Follo
Bjertnessjøen 0,429 335 Nannestad
Bjørkelangen 2,86 124 Aurskog-Høland
Bjørknessjøen 2,8 198 Nes, Aurskog-Høland
Blekslitjernet 0,25 103 Nesodden Vannverksmagasin Regulert
0,23-0,27 km²; 102-104 moh
Bogstadvannet 1,096 149 Bærum delvis Oslo
Breidsjøen 0,675 245 Aurskog-Høland
Buvatnet 0,138 262 Gjerdrum Drikkevannskilde
Bølertjern 0,784 213 Fet Inkludert Lintjernet
Børtervanna 2,58 194 Enebakk
Damsortungen 0,3690 444 Nittedal
Dragsjøen 0,552 195 Nes
Drettvannet 0,3443 254 Lørenskog
Dælivannet 0,11 99 Bærum
Elvannet 0,664 341 Nittedal delvis Oslo
Engervannet 0,18 0,4 Bærum
Floen (Ulviksjøen) 2,04 179 Aurskog-Høland
Flolangen 0,3389 190 Nes
Fløyta 0,406 270 Eidsvoll
Geitsjøen 0,3621 174 Lørenskog, Rælingen Areal inkludert Fløyta
Gjersjøen 2,64 40 Nordre Follo, Ås
Havsjøen 1,60 220 Aurskog-Høland delvis Hedmark
Hurdalssjøen 32,31 175 Hurdal, Nannestad, Eidsvoll
Kvernsjøen (Nannestad) 0,3362 470 Nannestad
Langen 1,49 126 Nordre Follo,Enebakk
Langfossjøen 0,3795 228 Aurskog-Høland
Langsjøen 1,029 195 Aurskog-Høland
Langvannet 0,15 153 Lørenskog
Langvannet 0,547 372 Nittedal delvis Oslo
Lyseren 7,27 161 Enebakk delvis Østfold
Lysjøen 0,416 352 Eidsvoll delvis Hedmark
Maltjern 0,453 199 Aurskog-Høland
Mangen 4,16 194 Aurskog-Høland delvis Hedmark
Midsjøvannet 0,31 129 Nordre Follo
Mjermen 7,11 165 Aurskog-Høland
Mjær 1,68 109 Enebakk Delvis Østfold
Mjøsa 365,19 123 Eidsvoll delvis Hedmark og Oppland
Mosjøen 0,552 233 Enebakk
Mønevannet (Lørenskog) 0,26 170 Lørenskog
Nettmangen 1,199 202 Nes Delvis Hedmark
Nordbysjøen 0,758 230 Rælingen, Enebakk
Nord-Elvåga 1,39 195 Lørenskog delvis Oslo
Nærevannet 0,625 131 Nordre Follo
Ottsjøen 1,021 369 Eidsvoll Delvis Hedmark
Padderudvannet 0,18 188,5 Asker
Pollevannet 0,28 0,8 Ås
Romsjøen 0,627 234 Nes
Ramstadsjøen 0,27 266 Rælingen
Raudsjø 0,25 232 Enebakk
Rolandsjøen 0,16 143 Nordre Follo
Råsjøen 0,885 436 Nannestad
Sagstusjøen 0,776 191 Nes
Semsvannet 0,753 145 Asker
Setten 11,97 167 Aurskog-Høland
Skulerudvannet 1,82 118,6 Aurskog-Høland
Skålsjøen 0,32 254 Lørenskog
Sotsjøen 0,625 204 Aurskog-Høland
Steinsjøen 0,524 432 Eidsvoll Delvis Oppland
Store Sandungen 0,643 319 Asker
Storøyungen 0,976 331 Nittedal, Nannestad
Stovivannet 0,412 110 Bærum
Strykenvatnet 0,21 232 Nittedal delvis Oppland
Sværsvann 0,479 136 Nordre Follo delvis Oslo
Søndre Holsjøen 0,673 277 Eidsvoll
Sør-Elvåga 0,32 195 Lørenskog Delvis Oslo
Tonevannet 0,21 244 Enebakk
Tunnsjøen (Aurskog-Høland) 0,846 200 Aurskog-Høland
Tævsjøen 0,574 182 Aurskog-Høland
Ulvenvannet 0,4 183 Asker Delvis Buskerud
Utsjøen 0,683 270 Nes
Vrangen 0,3515 478 Nittedal
Våg 0,93 126 Enebakk
Øgderen 12,80 133 Aurskog-Høland delvis Østfold
Ørfiske 0,781 337 Nittedal Delvis Oslo
Øyangen (Gran og Hurdal) 4,02 442 Hurdal delvis Oppland
Øyeren 84,74 101 Enebakk, Lillestrøm, Rælingen delvis Østfold
Årungen 1,174 34 Ås, Frogn

KilderRediger