Liste over innsjøer i Akershus

Wikimedia-listeartikkel

Liste over innsjøer i Akershus er innsjøer som helt eller delvis ligger innenfor grensene til Akershus fylke. Dersom innsjøen ligger i flere kommuner er den kommunen som tilregnes størstedelen oppført først. Listen inneholder største innsjø i hver enkelt kommune, samt alle innsjøer over 1 km² i fylket. I tillegg omfatter listen mange mindre vann mellom 1 og 0,1 km², som er berørt av naturreservater eller av andre særlige grunner.

Navn Areal km² Moh. Beliggenhet Bemerkning
Avalsjøen 0,90 346 Lunner
Bergstjernet 0,2306 228 Nittedal Reservevannkilde
Bindingsvannet 0,619 172 Enebakk, Nordre Follo
Bjertnessjøen 0,429 335 Nannestad
Bjørkelangen 2,86 124 Aurskog-Høland
Bjørknessjøen 2,8 198 Nes, Aurskog-Høland
Blekslitjernet 0,25 103 Nesodden Vannverksmagasin Regulert
0,23-0,27 km²; 102-104 moh
Bogstadvannet 1,096 149 Bærum delvis Oslo
Breidsjøen 0,675 245 Aurskog-Høland
Buvatnet 0,138 262 Gjerdrum Drikkevannskilde
Bølertjern 0,784 213 Lillestrøm Inkludert Lintjernet
Børtervanna 2,58 194 Enebakk
Dampiperen 0,10 512 Lunner, Nannestad
Damsortungen 0,3690 444 Nittedal
Dragsjøen 0,552 195 Nes
Drettvannet 0,3443 254 Lørenskog
Dælivannet 0,11 99 Bærum
Elvannet 0,664 341 Nittedal delvis Oslo
Engervannet 0,18 0,4 Bærum
Floen (Ulviksjøen) 2,04 179 Aurskog-Høland
Flolangen 0,3389 190 Nes
Fløyta 0,406 270 Eidsvoll
Geitsjøen 0,3621 174 Lørenskog, Rælingen Areal inkludert Fløyta
Gjerdingen 2,97 448 Lunner, Jevnaker
Gjersjøen 2,64 40 Nordre Follo, Ås
Havsjøen 1,60 220 Aurskog-Høland delvis Innlandet
Harestuvatnet 1,9765 234 Lunner
Hurdalssjøen 32,31 175 Hurdal, Nannestad, Eidsvoll
Katnosa 2,59 464 Lunner, Jevnaker delvis Ringerike (Buskerud)
Kvernsjøen (Nannestad) 0,3362 470 Nannestad
Langen 1,49 126 Nordre Follo,Enebakk
Langfossjøen 0,3795 228 Aurskog-Høland
Langpiperen 0,14 532 Lunner
Langsjøen 1,029 195 Aurskog-Høland
Langvann 0,8958 177 Asker
Langvannet 0,15 153 Lørenskog
Langvannet 0,547 372 Nittedal delvis Oslo
Lyseren 7,27 161 Enebakk delvis Østfold
Lysjøen 0,416 352 Eidsvoll delvis Innlandet
Maltjern 0,453 199 Aurskog-Høland
Mangen 4,16 194 Aurskog-Høland delvis Innlandet
Midsjøvannet 0,31 129 Nordre Follo
Mjermen 7,11 165 Aurskog-Høland
Mjær 1,68 109 Enebakk Delvis Østfold
Mjøsa 365,19 123 Eidsvoll delvis Innlandet
Mosjøen 0,552 233 Enebakk
Mylla 1,6900 496 Lunner, Jevnaker
Mønevannet (Lørenskog) 0,26 170 Lørenskog
Nedre Holsjøen 0,673 277 Eidsvoll
Nettmangen 1,199 202 Nes Delvis Innlandet
Nordbysjøen 0,758 230 Rælingen, Enebakk
Nord-Elvåga 1,39 195 Lørenskog delvis Oslo
Nærevannet 0,625 131 Nordre Follo
Ottsjøen 1,021 369 Eidsvoll Delvis Innlandet
Padderudvannet 0,18 188,5 Asker
Pollevannet 0,28 0,8 Ås
Ramstadsjøen 0,27 266 Rælingen
Randsfjorden 140,69 135 Jevnaker delvis i Innlandet
Raudsjø 0,25 232 Enebakk
Rolandsjøen 0,16 143 Nordre Follo
Romsjøen 0,627 234 Nes
Råsjøen 0,885 436 Nannestad
Sagstusjøen 0,776 191 Nes
Samsjøen 3,28 214 Jevnaker delvis Ringerike (Buskerud)
Sandungen 2,11 146 Asker
Sandungen 3,98 390 Lunner delvis Oslo
Semsvannet 0,753 145 Asker
Setten 11,97 167 Aurskog-Høland
Skjerva 0,7835 417 Lunner
Skulerudvannet 1,82 118,6 Aurskog-Høland
Skålsjøen 0,32 254 Lørenskog
Sotsjøen 0,625 204 Aurskog-Høland
Steinsjøen 0,524 432 Eidsvoll Delvis Østre Toten (Innlandet)
Store Sandungen 0,643 319 Asker
Store Skillingen 0,68 248 Lunner
Store Snellingen 0,5141 538,7 Lunner, Nannestad
Storøyungen 0,976 331 Nittedal, Nannestad
Stovivannet 0,412 110 Bærum
Strykenvatnet 0,21 232 Nittedal, Lunner
Sværsvann 0,479 136 Nordre Follo delvis Oslo
Sør-Elvåga 0,32 195 Lørenskog Delvis Oslo
Tonevannet 0,21 244 Enebakk
Tunnsjøen (Aurskog-Høland) 0,846 200 Aurskog-Høland
Tævsjøen 0,574 182 Aurskog-Høland
Ulvenvannet 0,4 183 Asker Delvis Buskerud
Utsjøen 0,683 270 Nes
Vrangen 0,3515 478 Nittedal
Våg 0,93 126 Enebakk
Våja 3,20 425 Lunner delvis i Gran (Innlandet)
Øgderen 12,80 133 Aurskog-Høland delvis Østfold
Ørfiske 0,781 337 Nittedal Delvis Oslo
Øyangen (Gran og Hurdal) 4,02 442 Hurdal delvis Innlandet
Øyeren 84,74 101 Enebakk, Lillestrøm, Rælingen delvis Østfold
Årungen 1,174 34 Ås, Frogn

Kilder rediger

Autoritetsdata