Liste over innsjøer i Oslo

Wikimedia-listeartikkel

Liste over innsjøer i Oslo er innsjøer som ligger helt eller delvis innenfor grensene til Oslo kommune.

Lista omfatter vann/innsjøer over 0,1 km², samt noen mindre tjern av spesiell interesse (nærhet til boligområder, utfartssteder etc.)

Navn Areal km² Moh. Beliggenhet Bemerkning
Alnsjøen 0,390 238 Lillomarka
Besserudtjernet Holmenkollen
Bjørnsjøen 2,53 337 Nordmarka
Blankvann 0,082 351 Nordmarka
Bogstadvannet 1 145 Sørkedalen Delvis Bærum (Akershus)
Dausjøen 0,129 154 Maridalen
Eriksvannet 0,0625 200 Østmarka Delvis Enebakk og Lørenskog (Akershus)
Fagervann 0,107 416 Nordmarka
Fortjern 337 Nordmarka
Gjersrudtjern 0,025 107 Klemetsrud
Hakkloa 1,82 372 Nordmarka
Hakklokroktjern 0,154 443 Nordmarka
Hauktjern 0,040 244 Østmarka
Helgeren 1,83 358 Nordmarka
Kalvsjøen 0,168 387 Nordmarka
Kopperhaugtjernet 0,109 428 Nordmarka
Langvann 0,547 372 Nordmarka Delvis Nittedal (Akershus)
Langvannet 0,109 213 Østmarka
Lille Åklungen 0,092 259 Nordmarka
Lutvann 0,419 205 Østmarka
Maridalsvannet 3,83 149 Maridalen
Nord-Elvåga 1,39 195 Østmarka Delvis Lørenskog (Akershus)
Nordre Måsjøen 0,191 392 Nordmarka Delvis i Nittedal
Nordvannet 0,244 361 Nordmarka Delvis i Nittedal (Akershus)
Nøklevann 0,63 164 Østmarka
Rottungen 0,455 310 Nordmarka
Sandungen 3,98 390 Nordmarka Delvis Lunner (Akershus)
Skjærsjøen 0,61 258 Nordmarka
Skraperudtjern 0,042 125 Østmarka
Sognsvann 0,391 183 Nordmarka
Steinbruvann 0,142 256 Lillomarka
Stensrudtjern 0,079 - Sørmarka
Store Gørja 0,164 376 Nordmarka
Store Tryvannet 0,045 396 Nordmarka
Store Åklungen 0,131 293 Nordmarka
Sværsvann 0,479 136 Østmarka Delvis Ski (Akershus)
Sør-Elvåga 0,32 195 Østmarka Delvis Lørenskog (Akershus)
Trehørningen 0,58 360 Nordmarka
Trollvann 0,022 290 Lillomarka
Ulsrudvann 0,055 188 Østmarka
Vesletjern 0,029 ca 230 Lillomarka
Østensjøvannet 0,333 105 Bydel Østensjø Naturreservat
Østre Fyllingen 0,97 342 Nordmarka
Øyungen 0,77 283 Nordmarka

Kilder rediger