Liste over damplokomotiv i Norge

Wikimedia-listeartikkel

Damplokomotiver ble brukt i Norge fra 1851. De tre første lokomotivene kom til anlegget av Hovedbanen mellom Oslo og Eidsvoll. Den offisielle dampdriften på norske jernbaner opphørte 31. oktober 1970 da beredskapen med damplokomotiver i reserve på Hamar stasjon ble avviklet. De siste regulære damptrukne togene i Norge, var pukktog på Numedalsbanen som også sluttet høsten 1970. Året etter ble damplok benyttet av NSB ved et par anledninger i forbindelse med flytting av damplokomotiver og et filmoppdrag. Etter dette har damplokomotiver i Norge vært i bruk i forbindelse med kjøring av museumstog i regi av Norsk Jernbanemuseum, de faste museumsbanene eller Norsk Museumstog (undergruppe av Norsk Jernbaneklubb).

Et damplokomotiv av type 30a på Raumabanen.

Damplokomotiver i Norge har vært brukt i hvert fall på sporviddene 600 mm, 750 mm, 1000 mm, 1067 mm og 1 435 mm (normalspor).

Følgende dampdrevne normalsporede lokomotivtyper har vært brukt ved Norges Statsbaner:

Typene 61 og 63 er opprinnelig tyske lokomotiver som ble tatt til Norge av tyskerne under krigen i 1940–1945. De aller fleste ble etterlatt ved krigens slutt, og inngikk etterhvert formelt i NSBs lokomotivpark. Type 61 er opprinnelig tysk type BR 57.10, og type 63 er opprinnelig tysk type BR 52.

Også på Svalbard var det en rekke damp lokomotiver i forbindelse med gruvedriften, se Jernbane på Svalbard.

Se også rediger

Autoritetsdata