Liste over Norges flagg

Wikimedia-listeartikkel

Les mer om: Norges flagg

Liste over Norges flagg viser flaggene i kronologisk rekkefølge for når de var i bruk.


KongehusetRediger

KongeflaggRediger

Les mer om: Det norske kongeflagget

Flagg Periode Bruk Merknader
  1300-tallet Eldste kjente flaggform, tidvis brukt fra 1318 på skip og festninger.[1] Bl.a brukt i hertuginne Ingebjørg Haakonsdatters (1301-1361) segl fra 1318.[2]  Flagget slik det er utformet i Ernst von Kirchbergs Mecklenburgske Rimkrønike fra 1370-årene.
  1600-tallet Heraldisk kongeflagg i unionstiden. Rødt med en gul løve som holder en hellebard. Kongens personlige eie og hans symbol på Norge.


Løvesymbolet satte kongen inn på faner og bannere på lik linje med Islands stokkfisk og Holstens nesleblad.[3]

 Flagget slik der er presentert i en flaggbok fra 1669-70 Kl. Sierksma: Flags of the World.[3] Det vises også i et maleri av Jan van de Velde IV[4]
  1731-1814 Danmark-Norges kongeflagg
  1815-1844 Sverige og Norges kongeflagg.
  1844-1905 Norges kongeflagg. Norge og Sverige fikk i 1844 hvert sitt separate kongeflagg.
  1905- Nåværende norsk kongeflagg.

Slottet flagger med Kongeflagget når Kongen er i Norge eller på norsk territorium. Unntak: Dersom Kongen oppholder seg på Stiftsgården i Trondheim eller er om bord på Kongeskipet Norge (og i norsk farvann)[5]

  1924- Nåværende norsk kronprinsflagg.

Flagges fra slottet når Kongen befinner seg i utlandet; Kronprinsen er regent. [5]

KongevimpelRediger

Flagg Periode Bruk Merknader
  1844-1905 Norsk kongevimpel.
  1905- Nåværende norsk kongevimpel

StatenRediger

StatsflaggRediger

Les mer om: Statsflagg

Flagg Periode Bruk Merknader
  1696-1814 Danmark-Norges statsflagg.
  1814 Norsk statsflagg.
  1815-1844 Felles svensk og norsk statsflagg.
  1844-1899 Norsk statsflagg.
  1899- Nåværende norsk statsflagg.

ForsvarsministerenRediger

Flagg Periode Bruk Merknader
  1901-1905 1897.11.17 ("Norsk Orlogsflag med hvid Løve i det røde Felt under Unionsmærketføres paa det Orlogsfartøi, hvorpaa Chefen for Forsvarsdepartementet befinder sig i Embeds Medfør, efter hans for Anledningen give nærmere Bestemmelse.") Se: «Norsk Lovtidende» s584. Utg. Grøndahl, 1897.
  1905-1937
  1937- Nåværende norsk flagg for forsvarsministeren.

Diplomatiske flaggRediger

UnionsmerketRediger

Les mer om: Unionsmerket

Flagg Periode Bruk Merknader
  1844-1905 Felles svensk og norsk unionsflagg brukt på utenriksstasjoner.

TollflaggRediger

Flagg Periode Bruk Merknader
  1778-1814 Dansk-norsk tollflagg[6]
  1815-1824 Felles svensk og norsk tollflagg.[6]
  1824-1842 Felles svensk og norsk tollflagg.[6]
Bilde mangler 1842-1844 Norsk splittflagg med tollemblem.[6]
Bilde mangler 1844-1899 Norsk splittflagg med tollemblem og unionsmerke.[6]
  1899- Nåværende norsk tollflagg Design på kongekronen og tekst har endret seg over tid.

PostflaggRediger

Flagg Periode Bruk Merknader
 

PolitiflaggRediger

Christiania havnepolitiRediger

Flagg Periode Bruk Merknader
Bilde mangler 1875-? Splittflagg med unionsmerke. I midten, på hvit bunn, en krone over teksten «Politi» [7]

Statens havnevesenRediger

Flagg Periode Bruk Merknader
Bilde mangler 1863-? Splittflagg med unionsmerke. I midten, på hvit bunn, en kongekrone over et anker og initialene S.H.V [7]

Christiania havnevesenRediger

Flagg Periode Bruk Merknader
Bilde mangler 1859-? Splittflagg med unionsmerke. I midten, på hvit bunn, initialene C.H [7]

FiskerioppsynstjenestenRediger

Flagg Periode Bruk Merknader
Bilde mangler ca 1852-? Splittflagg med unionsmerke. I midten, på hvit bunn, teksten «Fiskeri-opsyn over en kongekrone» [7]

NortrashipRediger

Les mer om: Nortraship

Flagg Periode Bruk Merknader
  1941.03.13-1958 Organisasjon som under andre verdenskrig administrerte den store norske handelsflåten utenfor tyskkontrollerte områder. Splittflagg uten tunge. Rederiflagg brukt til lands. Skipene førte norsk handelsflagg.

Sivile flaggRediger

HandelsflaggRediger

Les mer om: Handelsflagg.

Flagg Periode Bruk Merknader
  1536-1814 Dansk-norsk handelsflagg
  1857-1814* Dansk-norsk handelsflagg til bruk i fjerne farvann, sør for Kapp Finisterre. Dette ble gjort for å skille dannebrog fra malteserordenens flagg; et flagg som lignet dannebrog. *Kongens monogram i flagget:

1746-1766: Frederik V

1766-1808: Christian VII

1808-1814: Frederik VI

  1814-1821 Norsk handelsflagg. Fra 1815 kun i nære farvann. For å vise at skipet var norsk, brukte enkelte redere flagget i fjerne farvann i kombinasjon med unionshandelsflagget. [8] Norges første nasjonalflagg.[9]  Enkelte skipsredere satte løven på en hvit kvadrat. Dette ble gjort for å unngå forveksling med Danmarks flagg, Dannebrog. Dette var ikke et offisielt design.[10]
  1815-1818 Svensk handelsflagg måtte brukes i fjerne farvann, sør for Kapp Finisterre. I 1818 kom unionshandelsflagget; det svenske handelsflagget kunne fortsatt brukes i fjerne farvann av norske skip fram til 1822.
  1818-1844 Svensk-norsk unionshandelsflagg til bruk i fjerne farvann, sør for Kapp Finisterre.[11] Etter sammensatt statsråd av 14. januar 1822, ble unionshandelsflagget det eneste tillatte flagget i bruk i fjerne farvann; både for svenske og norske skip.[12]
  1821-1844 Norsk handelsflagg for bruk i nære farvann, nord for Kapp Finisterre. Norges nasjonalflagg. I fjerne farvann måtte unionshandelsflagget brukes. Fra 1838-1844 godkjent å bruke i fjerne farvann på egen risiko.
  1844-1899 Norsk handelsflagg for alle farvann. Norges nasjonalflagg.  Sverige fikk også unionsmerket i sitt handels- og nasjonalflagg.
  1899- Nåværende norsk handelsflagg og nasjonalflagg.

KantonflaggRediger

Flagg Periode Bruk Merknader
  ca 1796-1848 Kantonflagg. Brukt av danske og norske skip seilende til Dansk Vestindia.[13]

ForeningsflaggRediger

Kongelig Norsk SeilforeningRediger

Les mer om: Kongelig Norsk Seilforening

Flagg Periode Bruk Merknader
  1884-1905
  *1906- *Med den regjerende konges monogram.

ForsvaretRediger

Les mer om: Forsvaret

ForsvarssjefenRediger

Flagg Periode Bruk Merknader
 

SjøforsvaretRediger

Les mer om: Sjøforsvaret

OrlogsflaggRediger

Les mer om: Orlogsflagg

Flagg Periode Bruk Merknader
  1536-1814
  1814
  1814-1844
  1844-1905
  1905- Nåværende norsk orlogsflagg.

OrlogsgjøsRediger

Les mer om: Orlogsgjøs

Flagg Periode Bruk Merknader
  1844-1905
  1905- Nåværende norsk orlogsgjøs.

OrlogsvimpelRediger

Flagg Periode Bruk Merknader
  1814 Norsk orlogsvimpel
  1815-1844 Felles svensk og norsk orlogsvimpel
  1844-1905 Norsk orlogsvimpel
  1905- Nåværende norsk orlogsvimpel

RangflaggRediger

Kommanderende admiralRediger

Flagg Periode Bruk Merknader
  1844.12.03-1854.04.15
  1858-1875 Likt som orlogsflagget.

Ingen gradsmerke i flagget. Ført på forskjellige topper etter graden.[14]

  1875-1905
  1905-1940

Sjef sjøforsvaretRediger

Flagg Periode Bruk Merknader
  1940- Nåværende kommandoflagg for sjef sjøforsvaret.

AdmiralRediger

Flagg Periode Bruk Merknader
  1836-1844 Felles svensk og norsk admiralsflagg.
  1844.12.03-1854.04.15 Felles svensk og norsk kommandoflagg. Ingen gradsmerke i flagget. Ført på forskjellige topper etter graden. [14]
  1858-1875 Norsk kommandoflagg. Likt som orlogsflagget.

Ingen gradsmerke i flagget. Ført på forskjellige topper etter graden.[14]

  1875-1905 Norsk admiralsflagg.
  1905-1982 Norsk admiralsflagg.
  1982- Nåværende norsk admiralsflagg.

ViseadmiralRediger

Flagg Periode Bruk Merknader
  1836-1844 Felles svensk og norsk viseadmiralsflagg.
  1844.12.03-1854.04.15 Felles svensk og norsk kommandoflagg. Ingen gradsmerke i flagget. Ført på forskjellige topper etter graden. [14]
  1858-1875 Norsk viseadmiralsflagg. Likt som orlogsflagget.

Ingen gradsmerke i flagget. Ført på forskjellige topper etter graden. [14]

  1875-1905 Norsk viseadmiralsflagg.
  1905-1982 Norsk viseadmiralsflagg.
  1982- Nåværende norsk viseadmiralsflagg.

KontreadmiralRediger

Flagg Periode Bruk Merknader
  1836-1844
  1844.12.03-1854.04.15 Felles svensk og norsk kommandoflagg. Ingen gradsmerke i flagget. Ført på forskjellige topper etter graden. [14]
  Norsk kontreadmiralsflagg. Likt som orlogsflagget.

Ingen gradsmerke i flagget. Ført på forskjellige topper etter graden. [14]

  1875-1905
  1905-1982
  1982- Nåværende norsk kontreadmiralsflagg.

FlaggkommandørRediger

Flagg Periode Bruk Merknader
  1982- Nåværende norsk flaggkommandør.

Kommandørkaptein eller lavere offisererRediger

Flagg Periode Bruk Merknader
  1815-1844

EskadresjefRediger

Flagg Periode Bruk Merknader
  1815-1844 Svensk og norsk kommandoflagg
  1844-1858 Svensk og norsk kommandoflagg
  1858-1875 Norsk kommandoflagg
  Norsk kommandoflagg

AvdelingssjefRediger

Flagg Periode Bruk Merknader
  1844-1858 Svensk og norsk kommandoflagg
  1858-1875 Norsk kommandoflagg
  1875-1905 Norsk kommandoflagg

UnderoffisererRediger

Flagg Periode Bruk Merknader
  1858- Norsk kommandoflagg

HærenRediger

Les mer om: Hæren

RanglfaggRediger

Kommanderende generalRediger

Kommanderende general var inntil 1940 navn på Hærens øverstkommanderende, direkte under Kongen (forsvarsministeren).[15]

Flagg Periode Bruk Merknader
  1901-1905 Norsk kommandoflagg Kongelig resulasjon av 29. mai 1901: «[...]Flag for kommanderende General et firkantet rødt Flag med forgyldt Løve i Midten og med to forgyldte Kommandostave i Kryds under Løven»[16]
  1905-1940 Norsk kommandoflagg

Sjef HærenRediger

Tidligere: Sjef Hærens Overkommando (1940-1970), Generalinspektør for Hæren (1970-2016). Sjef Hæren fra 2017.

Flagg Periode Bruk Merknader
  1940- Nåværende kommandoflagg for sjef hæren.

GeneralRediger

Flagg Periode Bruk Merknader
 
  1982- Nåværende kommandoflagg for general.

GeneralløytnantRediger

Flagg Periode Bruk Merknader
 
  1982- Nåværende kommandoflagg for generalløytnant.

GeneralmajorRediger

Flagg Periode Bruk Merknader
 
  1982- Nåværende kommandoflagg for generalmajor.

BrigaderRediger

Flagg Periode Bruk Merknader
  1982- Nåværende kommandoflagg for brigader.

LuftforsvaretRediger

Les mer om: Luftforsvaret

RangflaggRediger

Sjef luftforsvaretRediger

Flagg Periode Bruk Merknader
  Kommandoflagg for sjef luftforsvaret. Tidligere design med luftforsvarets emblem.[17]
  Nåværende kommandoflagg for sjef luftforsvaret.

HeimevernetRediger

Les mer om: Heimevernet

RangflaggRediger

Sjef heimevernetRediger

Flagg Periode Bruk Merknader
  Nåværende kommandoflagg for sjef heimevernet.

Andre historiske flaggRediger

KalmarunionenRediger

Les mer om: Kalmarunionen og Kalmarunionens flagg

Flagg Periode Bruk Merknader
  ca 1430- Opprinnelig kalt Rigenes banner. Unionsflagg for personalunionen mellom Danmark, Norge og Sverige. Også kalt Nordens flagg.

Historiske flaggforslagRediger

Flagg Periode Bruk Merknader
  1814 Ikke tatt i bruk. Christian Frederik foreslo i juli 1814 et alternativt norsk flagg i grått og grønt. [18]
  1814 Ikke tatt i bruk. Svensk forslag til handelsflagg.
  1814 Ikke tatt i bruk. Svensk forslag til orlogsflagg.

LitteraturRediger

 • Salut-reglement for Rigets orlogsfartøier og fæstninger, Chr. Orendahl, Christiania, 1845
 • Salut-reglement for Rigets orlogsfartøier og fæstninger, Carl C. Werner & Comp, Christiania, 1858
 • O. Ruge, Salut-reglement med tillæg om flage og kommandotegn, Carl C. Werner & Co, Christiania, 1875
 • Hans Rustad, Reglement for saluter for rigets fæstninger, Grøndahl & Søns bogtrykkeri Kristiania, 1901
 • Viceadmiral C. Sparre, Norges sjøforsvar 1814-1914, H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Kristiania, 1914
 • Sjømilitære samfunds marinekalender 1814-1834, Sjømilitære samfund, Oslo, 1934
 • Johan Dons, Fra det norske tollvesens historie, Norsk tollmuseum, Oslo, 1941
 • Nordisk flaggkontakt 40, Nordisk flaggselskap, 2005
 • Jan Henrik Munksgaard, Flagget - et nasjonalt symbol blir til, Vest-Agder-museet, Kristiansand, 2012

Eksterne lenkerRediger

ReferanserRediger

 1. ^ «Norges flagg». Store norske leksikon. 3. mai 2019. Besøkt 15. mai 2019. 
 2. ^ «Ingebjørg Haakonsdatters segl – Utforsking av Norges flagg» (engelsk). Arkivert fra originalen 3. juni 2019. Besøkt 3. juni 2019. 
 3. ^ a b «Heraldisk kongeflagg i unionstiden [1600-tallet]». antipodes café. 20. januar 2015. Arkivert fra originalen 15. mai 2019. Besøkt 15. mai 2019. 
 4. ^ «Femern 1644». digitaltmuseum.se. Besøkt 3. juni 2019. 
 5. ^ a b «Flagging fra Slottet». www.kongehuset.no (norsk). Besøkt 3. juni 2019. 
 6. ^ a b c d e Dons, Johan (1941). Fra det norske tollvesens historie. Oslo: Norsk Tollmuseum. s. 12–18. 
 7. ^ a b c d Jan Oskar Engene (2011). «Four Forgotten Norwegian Ensigns» (PDF). Proceedings of the 24th InternationalCongressofVexillology. Besøkt 14. mai 2019. 
 8. ^ Munksgaard, Jan Hernrik (2012). Flagget - et nasjonalt symbol blir til. Kristiansand: Vest-Agder museet. s. 80. 
 9. ^ Jan Henrik Munksgaard. «THE LION FLAG - Norway’s First National Flag» (PDF). International Congress of Vexillology. Besøkt 3. juni 2019. 
 10. ^ Munksgaard, Jan Henrik (2012). Flagget - et nasjonalt symbol blir til. Kristiansand: Vest-Agder museet. s. 44. 
 11. ^ «Svensk-Norske unionshandelsflagget [1818.10.26 – 1844.06.20] – Utforsking av Norges flagg» (engelsk). Arkivert fra originalen 3. juni 2019. Besøkt 3. juni 2019. 
 12. ^ Munksgaard, Jan Henrik (2012). Flagget - et nasjonalt symbol blir til. Kristiansand: Vest-Agder museet. s. 119. 
 13. ^ «Dannebrog i blatt pa danske og norske skip [ca. 1796 – 1848] – Utforsking av Norges flagg» (engelsk). Arkivert fra originalen 3. juni 2019. Besøkt 3. juni 2019. 
 14. ^ a b c d e f g «Norske orlogsflagg og kommandotegn siden 1814.». Sjømilitære samfunds marinekalender 1814-1934. Oslo: Sjømilitære samfund. 1934. s. 234–235. 
 15. ^ Jacob Børresen (23. mai 2018). «kommanderende general». Store norske leksikon. Besøkt 15. mai 2019. 
 16. ^ Dag Trygsland Hoelseth (2. februar 2013). «Res. om Tillæg til Reglement om Flag og Kommandotegn og om Salutter fra Rigets Orlogsfartøier». hoelseth.com. Besøkt 15.05.2019. 
 17. ^ «Flagg, faner og standarder». Håndbok for soldaten 1969. Oslo: Hærens stab. 1969. s. Vedlegg 4. 
 18. ^ «Norges Flagg – Alternativt [1814.07] – Utforsking av Norges flagg» (engelsk). Arkivert fra originalen 21. august 2021. Besøkt 21. august 2021.