Handelsflagg, også kjent som koffardiflagg, er den vanlige betegnelsen på et lands sivile flagg. Det nasjonalitetsflagget som brukes i landets handelsflåte.[1]

Australias handelsflagg

I noen land, som de nordiske, er handelsflagget identisk med nasjonalflagget. I andre land kan det være større eller mindre forskjeller mellom de to.

Proporsjoner

rediger

Den minste endringen i flagget fra land til sjø forefinnes i de tilfeller der handelsflagget skiller seg fra nasjonalflagget kun i proporsjonene. Således har Frankrikes trikolor like brede felter når det benyttes på land, men til sjøs i handelsflagget er det hvite feltet bredere enn det blå, og det røde feltet bredere enn det hvite. Også orlogsflagget har disse proporsjonene. Forholdet mellom feltene er satt til 30:33:37 og skal sikre at feltene framstår som like brede til sjøs, altså et optisk bedrag. Også andre lands flagg endrer format når det går til sjøs. Eksempelvis blir Sveits’ kvadratiske flagg rektangulært i forholdet 2:3 når det benyttes av landets handelsskip utenfor Sveits. Også Belgias flagg, som når det benyttes som nasjonalflagg av staten er i forholdet 13:15, blir rektangulært i forholdet 2:3 til sjøs. Videre er Kroatias flagg i forholdet 1:2 som nasjonalflagg på land, men i forholdet 2:3 som handelsflagg. Omvendt er handelsflaggene for Trinidad og Tobago, Grenada og Guyana alle i forholdet 1:2, mens nasjonalflaggene er i forholdet 3:5.

Typer handelsflagg

rediger

I andre land blir handelsflagget til ved tillegg av et våpen eller i nasjonalflagget. Det gjelder eksempelvis i Italia, der et våpen sammensatt av merkene for landets historiske sjøfartsbyer settes inn i trikolorens hvite midtfelt. Polens handelsflagg til bruk i farvann utenfor de hjemlige har landets riksvåpen i midten av den øvre, hvite stripen. Utenfor Europa finner vi Marokko, der landets handelsflagg utgjøres av nasjonalflagget med tillegg av en gul krone i øvre hjørne ved stangen. Colombias handelsflagg er likeledes basert på nasjonalflagget, men har i tillegg i midten et ovalt felt i rødt og blått med en hvit stjerne med åtte stråler. El Salvador benytter i sitt handelsflagg mottoet DIOS UNION LIBERTAD i stedet for riksvåpenet.

Noen land går motsatt veg og lar handelsflagget være noe enklere enn nasjonalflagget, da ved å ta bort nasjonalflaggets emblem. Dette skjer i handelsflaggene for Peru, den Dominikanske Republikk og Guatemala, og i praksis også i handelsflagget for Costa Rica.

Den best kjente gruppen av særlig handelsflagg er de såkalte red ensigns, handelsflagg etter britisk forbilde og mønster, det vil si nasjonalflagget innsatt i kantonen på en rød flaggduk. Britiske kolonier og andre besittelser fører gjerne i tillegg et særlig merke i flaggets frie ende. Dette gjelder eksempelvis. Bermuda, De britiske Jomfruøyer, Caymanøyene, Turks- og Caicosøyene, Falklandsøyene, Gibraltar, Guernsey og Man. Mange land som tidligere var britiske kolonier fører handelsflagg etter dette mønsteret. De mest kjente er Australia og New Zealand. I New Zealands tilfelle medfører endring av farge i flaggduken at stjernene også endrer farge: De blir helhvite i handelsflagget, mens de er røde med hvit rand i nasjonalflagget. Også andre land fører handelsflagg etter samme mønster, eksempelvis India, Pakistan, Bangladesh, Ghana, Malaysia og Salomonøyene. Bahamas står i en særstilling. Landets handelsflagg er tydelig basert på red ensign-mønsteret, men her finner vi dessuten et hvitt kors i handelsflagget.

Noen land har handelsflagg som helt skiller seg fra nasjonalflagget. Maltas handelsflagg er et malteserkors på rød bakgrunn i en hvit ramme, helt ulikt nasjonalflagget. Også Luxembourgs handelsflagg avviker fullstendig fra nasjonalflagget: Nasjonalflagget er en vannrett trikolor, mens handelsflagget viser en rød løve mot en stripet flaggduk i blått og hvitt. Israels handelslflagg har blå duk med davidsstjernen i en oval ved stangsiden av duken. Saudi Arabia har et særegent handelsflagg bestående av en grønn duk med landets nasjonalflagg i kantonen. Kantonen er avgrenset av en hvit strek, ettersom også nasjonalflagget er grønt. Singapores handelsflagg skiller seg også vesentlig fra nasjonalflagget. Mens nasjonalflagget er delt i rødt over hvitt med stjerner og halvmåne i kantonen, er handelsflagget helrødt og med stjerner og halvmåne satt innenfor en hvit sirkel midt i flagget.

Forskjellige lands handelsflagg

rediger

Referanser

rediger

Litteratur

rediger

Album des pavillons nationaux et des marques distinctives. National flags and distinctive markings, Service hydrographique et océanographique de la marine, Brest, 2000