Liste over Danmarks kirkeministre

Wikimedia-listeartikkel

Liste over Danmarks kirkeministre. Kirkeministeriet ble utskilt fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet i 1916.

Navn Parti Fra Til Regjering
Thorvald Povlsen   Radikale 1916 1920 Zahle II
H. Edvard Hass   Partiløs 1920 1920 Liebe
Emil Ammentorp   Partiløs 1920 1920 Friis
Jens Christian Christensen   Venstre 1920 1922 Neergaard II
Jacob Appel   Venstre 1922 1924 Neergaard III
N.P.L. Dahl   Socialdemokraterne 1924 1926 Stauning I
Fritz Bruun-Rasmussen   Venstre 1926 1929 Madsen-Mygdal
N.P.L. Dahl   Socialdemokraterne 1929 1935 Stauning II
Johannes Hansen   Socialdemokraterne 1935 1940 Stauning III, IV og V
Vilhelm Fibiger   Konservative 1940 1942 Stauning VI og Buhl I
Valdemar Holbøll   Partiløs 1942 1943 Scavenius
Arne Sørensen   Dansk Samling 1945 1945 Buhl II
Carl Martin Hermansen   Venstre 1945 1947 Kristensen
Frede Nielsen   Socialdemokraterne 1947 1950 Hedtoft I
Bodil Koch   Socialdemokraterne 1950 1950 Hedtoft I
Jens Sønderup   Venstre 1950 1953 Eriksen
Bodil Koch   Socialdemokraterne 1953 1966 Hedtoft II, Hansen I og II,
Kampmann I og II, Krag I og II
Orla Møller   Socialdemokraterne 1966 1968 Krag II
Arne Fog Pedersen   Venstre 1968 1971 Baunsgaard
Dorte Bennedsen   Socialdemokraterne 1971 1973 Krag III og Jørgensen I
Kresten Damsgaard   Venstre 1973 1975 Hartling
Jørgen Peder Hansen   Socialdemokraterne 1975 1978 Jørgensen II
Egon Jensen   Socialdemokraterne 1978 1979 Jørgensen III
Jørgen Peder Hansen   Socialdemokraterne 1979 1981 Jørgensen IV
Tove Lindbo Larsen   Socialdemokraterne 1981 1982 Jørgensen IV og V
Elsebeth Kock-Petersen   Venstre 1982 1984 Schlüter I
Mette Madsen   Venstre 1984 1988 Schlüter I og II
Torben Rechendorff   Konservative 1988 1993 Schlüter III og IV
Arne Oluf Andersen   Centrum-Demokraterne 1993 1994 Nyrup Rasmussen I
Birte Weiss   Socialdemokraterne 1994 1996 Nyrup Rasmussen II
Ole Vig Jensen   Radikale 1996 1998 Nyrup Rasmussen III
Margrethe Vestager   Radikale 1998 2000 Nyrup Rasmussen IV
Johannes Lebech   Radikale 2000 2001 Nyrup Rasmussen IV
Tove Fergo   Venstre 2001 2005 Fogh Rasmussen I
Bertel Haarder   Venstre 2005 2007 Fogh Rasmussen II
Birthe Rønn Hornbech   Venstre 2007 2011 Fogh Rasmussen III og
Løkke Rasmussen I
Per Stig Møller   Konservative 2011 2011 Løkke Rasmussen I
Manu Sareen   Radikale 2011 2014 Thorning-Schmidt I
Marianne Jelved   Radikale 2014 2015 Thorning-Schmidt II
Bertel Haarder   Venstre 2015 Løkke Rasmussen II