Ministeriet for Ligestilling og Kirke

(Omdirigert fra Kirkeministeriet)

Ministeriet for Ligestilling og Kirke (tidligere Kirkeministeriet) er et ministerium i den danske regjeringen som primært har Folkekirken og likestilling som sine ansvarsområder.

Adressen Frederiksholms Kanal 21 deles med Undervisningsministeriet

Tidligere skulle Kirkeministeriet også godkjenne trossamfunn. I november 2007 ble denne oppgaven overtatt av Familiestyrelsen, som dengang hørte under Justisministeriet. I oktober 2011 ble styrelsen overført til Social- og Integrationsministeriet.

Kirkeministeriet ble i 1916 opprettet som et selvstendig ministerium og dermed utskilt fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet (Kultusministeriet) fra 1848. Det har flere ganger hørt sammen med andre ministerier. I forbindelse med Helle Thorning-Schmidts regjerings tiltreden i 2011 ble Ligestillingsministeriets område således lagt under ministeriet og navnet endret til det nåværende.

Selv om Det Centrale Personregister hører under Økonomi- og Indenrigsministeriet, så er det Folkekirken – og dermed Ministeriet for Ligestilling og Kirke – som ivaretar selve registreringen. På samme måte administreres også begravelser med den tilhørende lovgivning.

Nåværende minister er Manu Sareen, som også er minister for nordisk samarbeid. Kirkeministeriet hadde inntil regjeringsskiftet i 2011 Per Stig Møller som minister.

Eksterne lenkerRediger