Liste over Østerrikes monarker

Wikimedia-listeartikkel

Denne listen over Østerrikes monarker fører opp de regjerende østerrikske markgrevene, hertugene, erkehertugene og keiserne av husene Babenberg, Zähringen, Přemysliden og Habsburg. Før 976 er forholdene noe uklare. Babenbergernes forgjenger het Burkhard og var av ukjent opphav.

Under habsburgerne er det videre noe forvirrende at nummereringen av monarkene (a) begynnes på nytt og (b) også inkluderer medlemmer av huset som aldri har regjert. I flere perioder har dessuten regjeringsmakten vært delt mellom nære slektninger. Herværende liste fører bare opp de monarkene som regjerte over det opprinnelige Østerrike (Ostmark), dvs. dagens Niederösterreich og Wien. For andre linjer av (erke)hertuger se artiklene om de historiske regionene Innerösterreich og Oberösterreich.

I tidenes løp ervervet habsburgerne en hel rekke andre adelstitler og tilhørende områder. Noen av disse er nevnt i listen. For en utdypende oversikt se artikkelen om erkehertugenes andre titler og kroner.

Markgrever av huset Babenberg

rediger

Hertug(inn)er av huset Babenberg

rediger

Hertug av huset Zähringen

rediger

Hertug av huset Přemysliden

rediger

Hertuger av huset Habsburg

rediger

Erkehertuger av huset Habsburg

rediger

Erkehertug(inn)er av huset Habsburg-Lothringen

rediger

Keisere av huset Habsburg-Lothringen

rediger

Se også

rediger
Autoritetsdata