Niederösterreich (historisk)

Niederösterreich («nedre Østerrike») var en forvaltningsregion i de cisleithanske habsburgske besittelsene, som bestod av områdene nord for Semmering, dvs. det egentlige erkehertugdømmet Østerrike. Dermed tilsvarer det dagens delstater Niederösterreich, Ober(!)österreich og Wien.

De andre to forvaltningsregionene var Innerösterreich (syd for Semmering) og Oberösterreich (rikets vestlige deler). Betegnelsene ble bare brukt i to perioder da riket var delt mellom forskjellige linjer av huset Habsburg, for å avgrense Østerrikes kjerneområde fra de andre to regionene. Ved begge delingene (13791463 og 15641590) var det linjen til den eldste sønnen som ble (erke)hertuger over Niederösterreich. Det var også disse som ev. stilte tyske konger eller keisere.