Lettlestbok

(Omdirigert fra Lettlestbøker)

Lettlestbok, også kalt lettlesbok, er ei bok som er lett å lese. Teksten i lettlestbøker er oftest utformet slik at setningene er korte, ordvalget ikke for vanskelig og samlet tekstlengde er mye kortere enn i andre bøker. Lettlestbøkene har som regel et tydelig skriftbilde og ofte illustrasjoner som underbygger teksten og letter leseforståelsen. Selve innholdet, det vil si handlinga og budskapet, kan også være enklere enn ellers.

Lettlestbøker kan være nyskrevne bøker eller redigerte versjoner av vanlige romaner der teksten er forkortet og forenklet. Lettlestbøker utgis på de fleste språk og er ofte beregnet på barn som lærer å lese eller voksne med dysleksi eller et annet morsmål.

Kjennetegn og typerRediger

Lettlestbøker kan være svært forskjellige i innhold og form, det kan være både skjønnlitteratur og faktabøker, og graden av lettlesthet kan variere stort. Lettlestbøker forekommer særlig som barne- og ungdomsbøker og brukes aktivt som pedagogiske hjelpemidler i den grunnleggende lese- og skriveopplæringa eller i undervisninga av fremmedspråk. Det utgis også en mengde lettlestbøker for ungdom og voksne med spesielle behov. Bøkene kan være tilrettelagt for uvante lesere, det vil si folk med lite lesetrening, for innvandrergrupper og fremmedspråklige eller for folk med dysleksi, konsentrasjonsvansker eller ulike typer funksjonshemninger.

Førsteamanuensis og leseforsker Ingolv Austad ved Senter for leseforskning i Stavanger peker på tre begreper for å vurdere lettlestbøker:

  • Leselighet – om tekst som er visuelt lett tilgjengelig
  • Leseverdighet – om bøker som vekker leserens interesse og motivasjon
  • Lesbarhet – som har med språklige forhold i teksten å gjøre

Lettlestserier i NorgeRediger

Lettlest som tilretteleggingsform har i Norge eksistert siden 1950-tallet. Det Norske Samlaget startet allerede i 1973 med den lettleste Sirius-serien. I dag har mange bokforlag egne serier med lettlestbøker beregnet for barn. Damm forlags Leseløve-serie har blitt en særlig stor kommersiell suksess. Disse bøkene er ofte korte, og de samme figurene går igjen i flere bøker. Populære titler innen lettlestbøker for barn er for eksempel Arne Svingens bokserie om Hubert.

Tilrettelagt litteraturRediger

Siden 2002 støtter den norske, statsstøttede organisasjonen Leser søker bok utgivelsen av tilrettelagt litteratur etter spesielt utarbeidede kriterier. For å gjøre bøker mer tilgjengelige, kan en tilrettelegge tekst, bilde og formgiving. Tilrettelagt litteratur er tilpasset folk som har vansker med å lese vanlig tekst.

Leser søker bok deler tilgjengelige bøker i følgende hovedkategorier:

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger