Leser søker bok

Leser søker bok, forkortet LSB, er en sammenslutning av norske organisasjoner som arbeider for at alle skal ha tilgang til litteratur.

Organisasjon og aktiviteterRediger

Leser søker bok (LSB) har ansvaret for at det skal komme ut litteratur for alle som av ulike årsaker syns bøker kan være tunge og utilgjengelige. De sørger for at bøker blir utviklet, utgitt og formidlet. Noen av disse er spesielt tilrettelagt for mennesker med ulike funksjonshemminger. Hovedvekten ligger på bøker med «litt å lese» – bøker som er kjappe for dem som leser mye, overkommelige for dem som leser lite.

LSB har avtaler med over 346 folkebibliotek som utgjør Bok til alle-nettverket. Bok til alle-bibliotekene har god kompetanse om de tilgjengelige bøkene og jobber aktivt for å nå nye brukergrupper. I tillegg organiserer de over 1000 frivillige leseombud som leser høyt for folk som ikke kan lese selv. LSB har laget søkesiden Boksok.no. Basen gir en oversikt over hva som finnes av bøker som er mer tilgjengelige enn andre. Boksøk inneholder omtrent 1400 titler og blir stadig oppdatert. Det gis både utviklingsstøtte til forfattere, illustratører og utgivingsstøtte til forlag. Hvert år deler LSB ut Ordknappen, en utmerkelse for forfattere som skriver tilgjengelige bøker.

LSB er finansiert av Kulturrådet. Organisasjonen er en bred allianse sammensatt av forfattere, illustratører, forlag, fagfolk innen lesing og interesseorganisasjoner for funksjonshemmede. Blant medlemsorganisasjonene finner vi Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, GRAFILL, Den norske Forleggerforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Dysleksi Norge, Norsk forbund for utviklingshemmede, VOX, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og Den norske Forfatterforening.

LSB holder til på Litteraturhuset i Oslo. Monica Helvig er daglig leder. Hun tok over stillingen 01.08.18 etter Liv Gulbrandsen.

MedlemsorganisasjonerRediger

LSB og statsbudsjettetRediger

LSB startet som et treårig prøveprosjekt i 2003. Etter å ha vist at arbeidet har livets rett, ba Leser søker bok om å bli et fast litteraturpolitisk tiltak, fullfinansiert av det offentlige. Derfor var statsbudsjettet for 2007 et være eller ikke være for LSB. I statsbudsjettet for 2007 står det å lese:

Prosjektet Leser søker bok har vært gjennomført som et prøveprosjekt over tre år. Formålet har vært å gjøre litteratur tilgjengelig for alle. Leser søker bok gir faglige råd og økonomisk støtte til utvikling og produksjon av tilrettelagt litteratur. Prosjektet ble evaluert i 2006 og anbefales videreført. Det foreslås for 2007 et statstilskudd på 4 mill. kroner til Leser søker bok, dvs. en økning på 0,6 mill. kroner.

Per 2011 har LSB et statstilskudd på 5,5 millioner kroner. Halvparten av pengene går direkte til forfattere, illustratører og forleggere som utvikler og gir ut bøker, og til bibliotek som formidler bøkene.

PriserRediger

LSB har fått tre priser for sitt arbeid:

MedlemsorganisasjonerRediger

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger