Lakandula-ordenen

Lakandula-ordenen (tagalog: Orden ni Lakandula, engelsk: Order of Lakandula) er en filippinsk orden innstiftet i 2003. Den kan tildeles filippinske så vel som utenlandske statsborgere som belønning for fortjenstfull innsats. Den er oppkalt etter raja Lakandula (1503–1589), en konge som regjerte over et område ved dagens Manila og som kjempet mot spanske forsøk på å underlegge seg Filippinene, i anerkjennelse av hans lederskap, klokskap, fryktløshet, mot og besluttsomhet.[1] Lakandula-ordenen rangerer som den nest fremst utmerkelse i Filippinenes ordensvesen, etter Quezontjenestekorset, og på nivå med Sikatuna-ordenen og Filippinenes æreslegion.

Lakandula-ordenen

InndelingRediger

Lakandula-ordenen er inndelt i seks grader:[1]

I 2006 ble et sjuende trinn for sportsprestasjoner, mester for livet (Kampeon Habang Buhay, Champion for Life), innført og plassert mellom offisers- og medlemstrinnet.[2] Senere samme år ble det bestemt at dette skal være en særkategori adskilt fra trinnene i ordenen og rangere på linje med ordenene for kunstnere, vitenskapsmenn, tradisjonsbærere o diplomater.[3]

InsignierRediger

Ordenstegnet for Lakandula-ordenen har form av en stjerne med åtte stråler, som i Filippinenes flagg, med motiver inspirert av tiden før Spanias kolonisering av landet.[4] Innskriften er i det filippinske skriftsystemet baybayin.

Ordensbåndet er blått.[4]

TildelingRediger

Lakandula-ordenen tildeles for fortjenstfull innsats for det filippinske folk. Ordenen tildeles særlig for innsats for å fremme velferd i samfunnet, for livsgjerninger som framstår som et forbilde for andre, for enkeltstående handlinger til forsvar for demokrati, landets territorielle integritet, fredelig konfliktløsning eller for fremme av gjensidig forståelse, kulturell utveksling, rettferd og verdighet mellom mennesker. Ordenen kan også tildeles som belønning for fortjenstfull politisk innsats eller samfunnsinnsats.[1] Ordenens grader tildeles etter et fastlagt reglement.

Storkjede tildeles for oppofrende innsats for å bevare og forsvare demokratiet eller Filippinenes territorielle integritet, men også tidligere eller sittende statsoverhoder og regjeringssjefer kan tildeles denne graden.

Storkors tildeles personer som har viet sitt liv til fredelig konfliktløsning eller hvis livsgjerninger framstår som et forbilde til etterlignelse. Denne graden kan også tildeles kronprinser, visepresidenter, medlemmer av presidentskap i nasjonalforsamlinger, høyesterettsjustitiarier, utenriksministre og andre med rang av regjeringsmedlem, samt andre med tilsvarende status.[1]

Storoffisergraden tildeles personer som gjennom et helt liv har viet seg til å virke for landets politiske og sivile velferd. Graden kan også tildeles diplomater med status av chargé d'affaires en pied, minister, ministerråd, generalkonsul når disse leder en diplomatisk stasjon, departementsråd eller tilsvarende.[1]

Kommandørgraden tildeles for fremragende enkeltstående handlinger for landets politiske og sivile velferd eller diplomater med rang av chargé d'affaires ad interim, ambassaderåd, førstesekretær, generalkonsuler som leder konsulatavdelinger og andre med tilsvarende rang.[1]

Til offisersgraden utnevnes personer for enkeltstående handlinger til beste for landet politisk og samfunnsmessig. Graden tildeles også diplomater med status tilsvarende andresekretærer, konsul og lignende.[1]

Medlemsgraden tildeles personer som har utvist fortjenstfull innsats i landets politiske system eller i samfunnet for øvrig. I diplomatisk sammenheng tildeles denne graden personell med rang av tredjesekretær, visekonsul, attaché og tilsvarende.[1]

ReferanserRediger