Offiser (ordensklasse)

ofte benyttet betegnelse på en grad innen en orden, i særdeleshet i slike som er organisert etter mønster av den franske Æreslegionen

Offiser er en ofte benyttet betegnelse på en grad innen en orden, i særdeleshet i slike som er organisert etter mønster av den franske Æreslegionen. Slike ordener har fem grader med trinnene:[1]

Oberst Birger Eriksen bærer ordenstegnet for offiserer av den franske Æreslegionen, kjennetegnet av en rosett på båndet, etter det norske Krigskorset, lengst til venstre

I noen lands ordener er kommandør- og riddergraden delt i to klasser. Dette gjelder i de to norske ordenene, St. Olavs Orden og Den kongelige norske fortjenstorden. Ridder av 1. klasse i disse to grader tilsvarer offisersgraden i femgradige ordener etter Æreslegionens mønster.[1]

Referanser rediger

  1. ^ a b «Ordensklasser og -insignier» i Poul Ohm Hieronymussen og Jørgen Lundø: Europæiske ordner i farver, København: Politikens forlag, 1966, s. 16f.

Kilder rediger

  • «Ordensklasser og -insignier» i Poul Ohm Hieronymussen og Jørgen Lundø: Europæiske ordner i farver, København: Politikens forlag, 1966, s. 16f