Lademoen skole

tidligere skole i Trondheim

Lademoen skole er en tidligere barne- og ungdomsskole ved Lademoen i Østbyen i Trondheim som ble grunnlagt som folkeskole i 1906 og som ble nedlagt i 1993 etter å ha vært ungdomsskole fra 1960-årene. Skolen har etter dette fungert som atelier for Lademoen Kunstnerverksteder.

Lademoen skole
Mellomveien, Lademoen skole, Eli plass og Lademoen kirke (ca 1915)
LandNorge
TypeBarneskole (1906–1967) og ungdomsskole (1967–1993)
Grunnlagt1906
Nedlagt1993
ArkitektLars Solberg
Region/fylkeTrøndelag
KommuneTrondheim
StedLademoen
BydelØstbyen
AdresseMellomveien 3a-b-c
Beliggenhet
Kart
Lademoen skole
63°26′15″N 10°25′44″Ø

Historie rediger

Lademoen og Lademoen skole har en historie som går tilbake til begynnelsen av 1800-tallet, da Strinda etablerte en fast skole ved Lykkens prøve like sør for Lademoen kirke i 1819. Denne eiendommen ble kjøpt av Henrik August Angell i 1839 og skolen ble deretter flyttet til den nærliggende eiendommen Eliplass i 1841. Eliplass skole hadde tilhold ved eiendommens hovedbygning, som var oppført av Matthias Conrad Peterson i 1810. Dette var en toetasjes tømmerbygning med høyt valmtak. Eliplass skole ble en del av Trondheim ved byutvidelsen i januar 1893[1], og hele eiendommen Eliplass ble siden kjøpt av Trondheim kommune i 1895.[2]

På grunn av økt befolkningstall i bydelen mot slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet meldte behovet seg for nye skolebygg. Befolkningsveksten i Østbyen gikk fra rundt 6 700 i 1875 til 17 000 i 1895.[3] Eliplass skole ble revet i 1903 til fordel for byggegrunn til Lademoen kirke og resterende del av eiendommen ble stilt til disposisjon som byggetomt til kommunale formål og til det som i ettertid ble areal for parken Eli plass.

I november 1901 sendte kommunens skoleinspektør inn et forslag til skolestyret om å etablere en skole på Lademoen. Formannskapet besluttet i september 1903 at en ny skole på Lademoen skulle ligge ved Eli plass mellom kirken og Mellomveien.[4] Vedtak for etablering av Lademoen skole ble behandlet og vedtatt av bystyret i mars 1904, til tross for noe motstand blant politikere som stod for offentlig sparepolitikk på begynnelsen av 1900-tallet.[5][6] Lademoen folkeskole ble påbegynt i 1904 og stod ferdig høsten 1906 etter tegninger av arkitekt Lars Solberg. Skolen ble oppført i tre etasjer med 24 klasserom og en skolegård på 4 500 m². Den første filialen til Trondheim folkebibliotek ble også etablert ved Lademoen skole i 1906.[7]

I september 1906 var elevantallet ved skolen på 1 206 elever fordelt på 37 klasser, hvor en tredjedel av den samlende undervisningstid foregikk under ettermiddagstiden.[8] Elevantallet sank gradvis fra 1 200 elever i 1915 og var like etter krigen nede i 500 elever før det igjen steg til rundt 700 i 1955.[9] En stor del av årsaken til at elevantallet falt etter 1915 var på grunn av åpningen til den nærliggende Lilleby skole.

Skolen ble okkupert av den tyske hæren i mai 1940 og brukt som kaserne under hele krigen. Ved Læreraksjonen i 1942 ble for øvrig flere av skolens lærere arrestert.[10] Under frigjøringsdagene våren 1945 fungerte skolen som innkvartering for polititroppene og for engelske avdelinger. Fra begynnelsen av 1960-tallet ble Lademoen skole en realskole og etter innføringen av 9-årig skolegang kom den første 7.-klassen høsten 1964. I samme periode ble skolen utvidet med et nytt frittstående bygg øst for skolegården, som blant annet inneholdt gymnastikksal og sløydsal. Fra 1967 og frem til nedleggelsen i 1993 fungerte Lademoen skole som ungdomsskole.

I 1993 ble skolen tatt i bruk av stiftelsen Lademoen Kunstnerverksteder som atelier for flere titalls profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere. Bygningsmassen er fortsatt eid av kommunen og leies ut til stiftelsen.[11]

Bildegalleri rediger

Referanser rediger

 1. ^ Aspaas, Kristen (1956). Lademoen skole i 50 år: 1906–1956. s. 17
 2. ^ Støren, Wilhelm (1983). Sted og navn i Trondheim. «Eliplass». s. 76
 3. ^ Aspaas, Kristen (1956). Lademoen skole i 50 år: 1906–1956. s. 16
 4. ^ Ribsskog, Ole Konrad (1938). Trondheim folkeskole under skoleloven av 1889. F. Bruns bokhandels Forlag. s. 140. 
 5. ^ Aspaas, Kristen (1956). Lademoen skole i 50 år: 1906–1956. s. 20
 6. ^ Danielsen, Rolf (1958). Trondheim bys historie: Det nye bysamfunn 1880-1914. Trondheim: F. Bruns bokhandels Forlag. s. 526. 
 7. ^ Christiansen, Haakon Odd (1983). Lademoen. Trondheim: Aktietrykkeriet i Trondhjem. s. 28. 
 8. ^ Aspaas, Kristen (1956). Lademoen skole i 50 år: 1906–1956. s. 8
 9. ^ Aspaas, Kristen (1956). Lademoen skole i 50 år: 1906–1956. s. 31
 10. ^ Aspaas, Kristen (1956). Lademoen skole i 50 år: 1906–1956. s. 41
 11. ^ Lkv.no – Om Lademoen Kunstnerverksteder (LKV) (Besøkt 3. mars 2023)

Litteratur rediger