Løkka er et eldre villaområde på Sørsiden i Hønefoss. Det ligger mellom Kongens gate og Storelva, og strekker seg sørover fra Hønefoss kirke til Thornes gate, som kan sies å være grensegate mot Schjong i sør. Nord for Løkka ligger Tippen.

Løkka
Løkka og Petersøya
Kart
Løkka
60°09′50″N 10°15′44″Ø

Historien bak

rediger
 
Løkka besto opprinnelig mest av dyrket mark.

Det var ikke bare én, men etter hvert flere løkker på sørsiden av elva. All grunn på Sørsiden tilhørte opprinnelig Kvernbergsunds-Ødegaarden (gnr. 45) og området lå i tidligere Norderhov herredskommune, inntil det ble bestemt at områdene rundt Hønefossen skulle få bystatus. Fra 1. januar 1852 ble derfor Hønefoss skilt ut som en selvstendig bykommune og grunnen som tidligere hadde gnr. 45 på sørsiden av elva fikk nå gnr. 318 i nye Hønefoss kommune.

Tidligere lå det en idrettsbane på Løkka, kalt Livbanen. Denne var hjemmearena for sportsklubben Idrettsforeningen Liv. Liv ble mye senere slått sammen med tidligere Fossekallen Idrettslag, under navnet Liv/Fossekallen. Denne idrettsklubben er i dag er synonym med Hønefoss Ballklubb. Livbanen er borte og området ble tatt i bruk som kommunal parkeringsplass, noe det var i mange år. I 2022 åpnet det imidlertid en ny, stor og moderne rullebrettarena der. Øst for denne har kommunen også en barnehage, Hønefoss barnehage, som grenser inn mot Søndre park i byen.

Rullebrettarenaen, barnehagen og parken deler i dag Løkka i to. Innkjøring til nordre del skjer via Kirkegata og Kong Rings gate, mens innkjøring til søndre del må skje via Sundgata eller Schjongs gate.

Gater på Løkka

rediger

Nordre del

rediger

Søndre del

rediger

Se også

rediger
Autoritetsdata