Ringerike krematorium

et krematorium i Ringerike kommune i Buskerud

Ringerike krematorium ligger på Sørsiden i Hønefoss, mellom Hønefoss kirke og Storelva. Krematoriet ble vigslet av biskop Dagfinn Hauge den 18. august 1971. I tillegg til krematoriet inneholder anlegget et større gravkapell i samme bygg og (i et selvstendig bygg) Hønefoss kirkestue, som ble innviet den 13. april i 1980. Eier er Ringerike kommune, men Ringerike kirkelige fellesråd står for den daglige driften og oppfølgingen. Adressen er Hofgaards gate 14, 3510 Hønefoss.

Ringerike krematorium
Beliggenhet
StedRingerike
Kart
Kart
Ringerike krematorium
60°10′03″N 10°15′43″Ø

Krematoriet i Hønefoss var opprinnelig dimensjonert for inntil 100 årlige kremasjoner. I 1996 ble det installert ny ovn med en kapasitet på inntil 1 000 kister årlig, men tilfanget fra Ringerike og nabokommunene var cirka 300 kister årlig. I 2002 kom det imidlertid nye miljøkrav, som krevde rensing av avgassene. Anlegget måtte da skaleres ned til et kategori II–krematorium, med maksimal kapasitet på 200 årlige kremasjoner.[1] Taket på antall årlige kremasjoner (200) ble nådd i 2017. I 2019 var det 310 død i Ringerike, hvorav 241 valgte kremasjon. I den grad antallet kremasjoner overskrider maksimalkapasiteten må overskytende sendes ut av kommunen for kremering.

Selve kremasjonen foregår i en ovn som når temperaturer opp mot 1 200 °C. En gjennomsnittlig kremasjon tar omtrent én time og ett kvarter. Kapasitetsbegrensningen i Hønefoss ligger i fileteringen av avgassene, som slipper ut for store mengder støv og kvikksølv til luften dersom antallet kremeringer overstiger 200 i året.

Se også

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). Del 3. Lokal luftkvalitet. Kapittel 10. Utslipp fra krematorier. Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_3-4#%C2%A710-5

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata