Lågendeltaet naturreservat

Naturreservat i Oppland
Lågendeltaet naturreservat
Lågendeltaet naturreservat.jpg
Lillehammer bru krysser naturreservatet.
VerneformNaturreservat
VernetemaVåtmark
Areal7,1 km²
KommuneLillehammer
Opprettet12. oktober 1990

Lågendeltaet naturreservat
61°07′41″N 10°24′36″Ø

Lågendeltaet naturreservat er et naturreservat i Lillehammer kommune i Oppland. Reservatet ble opprettet i 1990 for å «bevare et viktig og spesielt våtmarksområde i sin naturlige tilstand med vegetasjon og dyreliv, og å verne om et spesielt rikt og interessant fugleliv.»[1]

Lågendeltaet er fullt av øyer og sandbanker som endrer form og utstrekning over tid.

Lågendeltaet er et av Norges største innlandsdelta, og reservatet strekker seg fra kommunegrensa mot Øyer i nord til om lag to kilometer sør for Vingnesbrua. Området omfatter foruten elva og vannet også alle øyer og noen strandpartier, men unntatt enkelte bukter nær Vingnes og byen. Reservatet er også forbundet med Lågendeltaet dyrefredningsområde, som omfatter dyrkamarka på vestbredden langs Jørstadmoen.

Lågendeltaet har også vært et viktig område for tradisjonelt fiske etter lagesild om høsten, når den går opp i Lågen for å gyte. Dette har lenge vært landets største innlandsfiske,[2] men har etter hvert mistet betydning.

Området er meget viktig som raste- og beiteområde for mange fuglearter. Våren og sommeren 2015 ble det observert 12 arter ender, blant annet knekkand[3] som står på den norske rødlista som «sterkt truet» (EN).

ReferanserRediger

  1. ^ Lågendeltaet naturreservat i Miljødirektoratets nettsted Naturbase
  2. ^ «Sammendrag av ekskursjon GEO 2120 naturressursforvaltning våren 2006» (PDF). Universitetet i Oslo. Besøkt 20. november 2015. 
  3. ^ «Fugler i Oppland - Siste nytt 01.02 - 01.08.2015». Norsk Ornitologisk Forening Oppland. 14. september 2015. Besøkt 20. november 2015.