Rødlistebasen

Rødlistebasen er navnet på en database, basert på Norsk rødliste for arter, en oversikt over arter vurdert å ha en risiko for å dø ut fra Norge.

I Rødlistebasen finnes informasjon om enkeltarter og artsgrupper. Også ulik informasjon og statistikk kan hentes ut. Det kan være om rødlistekategorier, hvilke kriterier som er brukt for å utarbeide listene, hvilke naturtyper rødlisteartene lever i, samt påvirkningsfaktorer de er utsatt for.[1] Rødlistebasen drives av Artsdatabanken i Trondheim.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger