Kvadrert eller firedelt er en inndeling i fire deler av et skjold eller et felt i et våpenskjold. Kvadrert eller firedelt brukes i fagmessige, heraldiske beskrivelser (blasoneringer) av våpenskjold.

Kvadrert skjold for det svenske Norrbottens län. Her er det like 1. og 4. felt samt 2. og 3.felt.
Skjold for det svenske Västra Götalands län med alle fire feltene ulike.

Noen sondrer mellom kvadrert der to og to av delene er like, mens de bruker firedelt der dette ikke er tilfellet. Ordbruken er imidlertid ikke fast og konsekvent.

Inndeling i fire felter forekommer allerede i middelalderen og i alle land med europeisk heraldikk, samt for både offentlige og private våpenskjold.

Fordi norske kommunevåpen etter ca. 1930, er underlagt strenge krav om enkelhet, har de ikke skjold inndelt i fire. Dette er annerledes i mange andre land, særlig har Storbritannia mange skjold i fire eller flere inndelinger.

I unionstidene med Danmark og Sverige brukte kongemakten sammensatte våpen med fire og enda flere inndelinger. Blant konger og fyrster ble det tidlig vanlig å kombinere flere våpen i et sammensatt våpen, både med fire og flere felter. Dette ses fortsatt bl.a. i riksvåpen og kongevåpen i Danmark, Spania, Storbritannia og Sverige.

Fra 1600-tallet var det vanlig at folk som monarkene tildelte adelstitler, som greve og friherre eller baron, fikk våpen med skjold inndelt i fire eller flere felter. Også sjøheltene Tordenskiold og Cort Adeler fikk firedelte våpen, selv om de var uten slike titler. Både firedelte skjold og adelstitler fikk blant annet Ludvig Holberg samt enkelte grener av slektene Adeler, Løvenskiold, Rosenkrantz og Wedel Jarlsberg.

Skandinaviske heraldikere som tar seg våpen i vår tid, velger bare sjelden firedelte skjold.

Litteratur rediger

Utenlandsk