Kromosom 5 er ett av de 23 kromosomparene hos mennesker. Kromosom 5 er det femte største menneskelige kromosomet. Mennesker har normalt to versjoner av dette kromosomet, ett fra hver av foreldrene. Dette kromosomparet dekker omtrent 181 millioner basepar som er byggematerialet til DNA. Kromosom 5 står for nesten 6 % av den totale mengden DNA i cellene.

Kromosom 5
Kromosom 5

Identifiseringen av genene på hvert kromosom har i lang tid blitt sett på som ett av de viktigste forskningsområdene, og blitt viet mye tid og resursser. Siden forskere bruker forskjellige metoder til å identifisere genene, har man ikke klart å stadfeste ett nøyaktig antall gen. Det er antatt at kromosom 5 inneholder omtrent 1600 gener.

Viktige gen rediger

Sykdommer, fysiske og psykiske misdannelser rediger

Eksterne lenker rediger

Menneskets kromosomer

{1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} {11} {12} {13} {14} {15} {16} {17} {18} {19} {20} {21} {22} {X} {Y}