Kromosom 19 er ett av de 23 kromosomparene hos mennesker. Mennesker har normalt to versjoner av dette kromosomet, ett fra hver av foreldrene. Dette kromosomparet dekker omtrent 64 millioner basepar som er byggematerialet til DNA. Kromosom 19 står for omtrent 2 % av den totale mengden DNA i cellene.

Kromosom 19
Kromosom 19

Identifiseringen av genene på hvert kromosom har i lang tid blitt sett på som ett av de viktigste forskningsområdene, og blitt viet mye tid og resursser. Siden forskere bruker forskjellige metoder til å identifisere genene, har man ikke klart å stadfeste ett nøyaktig antall gen. Det er antatt at kromosom 19 inneholder omtrent 1450 gen.

Viktige gen rediger

Sykdommer, fysiske og psykiske misdannelser rediger


Eksterne lenker rediger

Menneskets kromosomer

{1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} {11} {12} {13} {14} {15} {16} {17} {18} {19} {20} {21} {22} {X} {Y}