Kromosom 22 er ett av de 23 kromosomparene hos mennesker. Mennesker har normalt to versjoner av dette kromosomet; ett fra hver av foreldrene. Dette kromosomparet dekker omtrent 49 millioner basepar. Kromosom 22 står for omtrent 1,5 % av den totale mengden DNA i cellene. Identifiseringen av genene på hvert kromosom har i lang tid blitt sett på som et av de viktigste forskningsområdene og blitt viet mye tid og ressurser. Siden forskere bruker forskjellige metoder til å identifisere genene, har man ikke klart å stadfeste et nøyaktig antall gener. Det er antatt at kromosom 22 inneholder omtrent 300 gener.

Viktige gener rediger

Sykdommer, fysiske og psykiske misdannelser rediger

Eksterne lenker rediger

Menneskets kromosomer

{1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} {11} {12} {13} {14} {15} {16} {17} {18} {19} {20} {21} {22} {X} {Y}