Kromosom 8

Chromosome 8.jpeg

Kromosom 8 er ett av de 23 kromosomparene hos mennesker. Kromosom 8 er det åttende største menneskelige kromosomet. Mennesker har normalt to versjoner av dette kromosomet, ett fra hver av foreldrene. Dette kromosomparet dekker omtrent 146 millioner basepar som er byggematerialet til DNA. Kromosom 8 står for mellom 4,5 % og 5 % av den totale mengden DNA i cellene.

Identifiseringen av genene på hvert kromosom har i lang tid blitt sett på som ett av de viktigste forskningsområdene, og blitt viet mye tid og resursser. Siden forskere bruker forskjellige metoder til å identifisere genene, har man ikke klart å stadfeste ett nøyaktig antall gen. Det er antatt at kromosom 8 inneholder omtrent 1100 gen.

Viktige genRediger

Sykdommer, fysiske og psykiske misdannelserRediger

Eksterne lenkerRediger

Menneskets kromosomer

{1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} {11} {12} {13} {14} {15} {16} {17} {18} {19} {20} {21} {22} {X} {Y}