Kromosom 15 er ett av de 23 kromosomparene hos mennesker. Mennesker har normalt to versjoner av dette kromosomet, ett fra hver av foreldrene. Dette kromosomparet dekker omtrent 100 millioner basepar som er byggematerialet til DNA. Kromosom 15 står for mellom 3 % og 3,5 % av den totale mengden DNA i cellene.

Kromosom 15
Kromosom 15

Identifiseringen av genene på hvert kromosom har i lang tid blitt sett på som ett av de viktigste forskningsområdene, og blitt viet mye tid og resursser. Siden forskere bruker forskjellige metoder til å identifisere genene, har man ikke klart å stadfeste ett nøyaktig antall gen. Det er antatt at kromosom 15 inneholder omtrent 1100 gen.

Viktige gen Rediger

Sykdommer, fysiske og psykiske misdannelser Rediger

Eksterne lenker Rediger

Menneskets kromosomer

{1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} {11} {12} {13} {14} {15} {16} {17} {18} {19} {20} {21} {22} {X} {Y}