Kristinfeltet

norsk gassfelt

Kristinfeltet er et gass- og kondensatfelt sørvest på Haltenbanken i Norskehavet. Utvinning av naturgass og naturgasskondensat fra Kristinfeltet startet den 3. november 2005. Statoil er operatør for Kristinfeltet.

Kristin-plattformen

Utvinningen foregår med bunnmonterte produksjonsrammer knyttet til den flytende bolig- og produksjonsplattformen «Kristin». Reservoaret befinner seg på omkring 5000 meters dyp, og har høyere trykk og temperatur (900 bar og 170°C) enn noe annet felt som inntil da var bygd ut på norsk kontinentalsokkel.

Plattformen ble designet av Aker Solutions Engineering i perioden 2000–2005.

Rettighetshavere rediger

Feltets rettighetshavere ved produksjonsstart i 2005:

  • Statoil: 41,2991 % (operatør)
  • Petoro: 19,5770 %
  • Norsk Hydro Produksjon: 14,00 %
  • Mobil Development Norway: 10,8761 %
  • Eni Norge: 8,2478 %
  • Total E&P Norge: 6,00 %

Kilder rediger