Haltenbanken

fiskebanke i Norskehavet

Haltenbanken er en del av den norske kontinentalsokkelen utenfor Midt-Norge eller Trøndelag. Haltenbanken er tidligere kjent som fiskebanke, men er i dag mest kjent for store olje- og gassfunn. Virksomheten på Haltenbanken administreres fra Kristiansund.

Kristin-plattformen på Haltenbanken

Ilandføring av gass fra Heidrunfeltet på Haltenbanken skjer på TjeldbergoddenNordmøre.