Haltenbanken

fiskebanke i Norskehavet

Haltenbanken er en del av den norske kontinentalsokkelen utenfor Midt-Norge eller Trøndelag. Haltenbanken er tidligere kjent som fiskebanke, men er i dag mest kjent for store olje- og gassfunn. Virksomheten på Haltenbanken administreres fra Kristiansund og Stjørdal.

Kristin-plattformen på Haltenbanken

Ilandføring av gass fra Heidrunfeltet på Haltenbanken skjer på TjeldbergoddenNordmøre.

Vanndybden på Haltenbanken varierer. Den gjennomsnittlige dybden er omtrent 200 til 300 meter.

Kilder rediger