Med kristen teologi menes både studiet av teologi ut fra en kristen synsvinkel og studiet av kristendommen med et teologisk metode.

Disipliner rediger

Kristen teologi deles gjerne inn i en rekke disipliner. Det varierer mellom de enkelte kirkesamfunn hvilke som vektlegges mest.

Metoder rediger

De vanligste metoder som brukes er:

  • Apologetikk – studiet av kristen teologi i forhold til andre verdensanskuelser, med henblikk på å fremlegge forsvar for kristen tro og å utfordre andres tro
  • Fundamentalteologi – (katolsk) studium av kristen tro med henblikk på forholdet mellom tro og fornuft (demonstratio religiosa), åpenbaring og dogme (demonstratio christiana) og kirke og konfesjon (demonstratio catholica)
  • Bibelsk hermeneutikk – studier av teologi gjennom Bibelen ut fra et forhåndsbestemt sett med regler eller prinsipper for tolkning
  • Bibelsk teologi – studier av teologi slik den presenteres og utvikles gjennom Bibelen, med spesielt fokus på progressiv åpenbaring
  • Dogmatisk teologi – studiet av dogmatisk lære slik den har utviklet seg i forskjellige kirkesamfunn
  • Konstruktiv teologi – en postmodernistisk tilnærming til systematisk teologi, hvor man appliserer for eksempel feministisk teori, dekonstruksjonisme og hermeneutikk på teologiske emner
  • Historisk teologi – studier av teologi slik den har utviklet seg gjennom historien
  • Narrativ teologi – studiet av en narrativ presentasjon av troen fremfor den dogmatiske presentasjonen
  • Pragmatisk teologi (eller praktisk teologi) – studiet av teologi i forhold til det å virke som prest / forkynner
  • Systematisk teologi – emnebaserte studier