Fundamentalteologi

Fundamentalteologi er en disiplin i katolsk teologi, både som forskningsdisiplin og som kirkelære. Fundamentalteologiens spørsmålsstillinger behandles også i den evangeliske (protestantiske) teologi, men som regel under deldisiplinene «prolegomena» til dogmatikken eller apologetikk.