Soteriologi, fra gresk soteria frelse + logi læren om betegner de forestillinger en bestemt religiøs gruppe gjør seg om hvor «frelsen» kommer fra, til hvor den fører og hvordan.

I kristen teologi ligger også begreper som forsoning, gjenfødelse og rettferdiggjørelse under soteriologien.

Kristen soteriologi

rediger

Utdypende artikkel: Frelse (kristendom)

Læren om frelsen i kristendommen, soteriologien, er forskjellig i de forskjellige kirkesamfunnene, men har et felles utgangspunkt, nemlig forsoningen mellom Gud og syndige mennesker ved Jesus Kristus, Guds sønns død og oppstandelse. Den katolske kirkes syn på menneskets oppnåelse av forsoning og frelse gjennom en samhandling mellom tro på Jesus Kristus og å leve etter de ti bud, blei utfordra av Martin Luthers lære om Sola fide, troen alene.