Kortbanenettet

Mosjøen lufthavn er en del av det norske kortbanenettet
Hammerfest lufthavn er en del av det norske kortbanenettet

Det norske kortbanenettet er et resultat av politiske vedtak som ble gjort på 1960- og begynnelsen av 1970-tallet, for å imøtekomme kravet om bedre infrastruktur ute i distriktene. I den forbindelse ble det satt frem krav om etablering av flyplasser.

Pådriver for arbeidet med å få bygd ut nye flyplasser, og da hovedsakelig i de nordligste fylkene, var ansvarlig statsråd i samferdselsdepartementet Håkon Kyllingmark fra Høyre. Ved inngangen til 1970-tallet hadde oljerikdommen ennå ikke gjort seg gjeldende. I prosjekteringen ble det derfor viktig å holde kostnadene nede. Resultatet av dette arbeidet ble en «standard flyplass», der rullebane, innflygingsutstyr og terminalbygninger med mer, i størst mulig grad var standardisert og nøkternt.

Standard rullebanelengde ble satt til 840 m × 30 m. Til sammenligning er en standard langbane på ca. 2600 m × 60 m. De største flyene som trafikkerer kortbanenettet i dag er Bombardier DHC-8 Dash-8, og ATR-42. De første åren bruktes mest DHC-6 Twin Otter med 13 plasser. I Sverige ble i den samme tidsperioden et nettverk av regionale flyplasser bygget med 1500 m bane.

Se ogsåRediger