Åpne hovedmenyen
Mosjøen Lufthavn er en del av det norske kortbanenettet

Det norske kortbanenettet er et resultat av politiske vedtak som ble gjort på 1960- og begynnelsen av 1970-tallet, for å imøtekomme kravet om bedre infrastruktur ute i distriktene. I den forbindelse ble det satt frem krav om etablering av flyplasser.

Pådriver for arbeidet med å få bygd ut nye flyplasser, og da hovedsakelig i de nordligste fylkene, var ansvarlig statsråd i samferdselsdepartementet Håkon Kyllingmark fra Høyre. Ved inngangen til 1970-tallet hadde oljerikdommen ennå ikke gjort seg gjeldende. I prosjekteringen ble det derfor viktig å holde kostnadene nede. Resultatet av dette arbeidet ble en «standard flyplass», der rullebane, innflygingsutstyr, terminalbygninger med mere i størst mulig grad var standardisert og nøkternt.

Standard rullebanelengde ble satt til 840 m × 30 m. Til sammenligning er en standard langbane på ca. 2600 m × 60 m. De største flyene som trafikkerer kortbanenettet i dag er Bombardier DHC-8 Dash-8, og ATR-42. De første åren bruktes mest DHC-6 Twin Otter med 13 plasser. I Sverige ble vid den samme tidsperioden ett nett av regionale flyplasser bygget med 1500 m bane.

Se ogsåRediger