En vägbas, ofte kalt «flygraka», er en enkel flyplass med start- og landingsmuligheter for militære fly i Sverige. Som vägbaser ble det fra begynnelsen brukt rette, brede veistrekninger. Vägbaser var en viktig del av den svenske forsvarsplanleggingen i etterkrigstiden og skulle bidra til at en angriper ikke skulle kunne slå ut størstedelen av flyvåpenet i ett eneste samordnet overraskningsangrep. Et bidragende eksempel var seksdagerskrigen i 1967 der Israel på noen timer slo ut Egypts flybaser.

Vägbasen Eneryda flygbas sommeren 2008. Merk de svært brede vegskuldrene og mangel på midtdeler eller rumlefelt for motgående trafikk.

I det svenske Bas 60-systemet og det senere Bas 90-systemet var hovedlandingsbaner på krigsbaser typisk 2000–2300 m lange og 30–40 m brede. For å komplettere hovedlandingsbanene og ha reserve-landingsplasser i tilfelle bombing ble det bygd kortbanor og reservvägbaser.

Reservvägbas rediger

Mange veier i landet ble gjort bredere og satt i stand slik at det ble en rett strekning på cirka 1500 m, hvilket muliggjorde anvendelse som reservvägbaser. Denne vägbas behøvde å kompletteres med personell, materiell, drivstoff og dessuten med visse feltarbeid for å kunne anvendes. Resurser for dette måtte omprioriteres fra den ordinære basens virksomhet.

Kortbaner rediger

Kortbanor var i likhet med reservvägbaserna også en del av det allmenne veisystemet. Forskjellen var at disse var kortere og kunne anvendes uten større forberedelser. Typisk ble det bygget 2-3 kortbaner i nærheten av hver flybase. Flyet Viggen og senere Gripen var tilpasset tll å kunne anvende disse korte banene, til forskjell fra Draken som krevde lengre baner.

I Bas 60 var en kortbana 1500-2000 m lang og 12 m bred, mens i Bas 90 var en kortbana 800 m lang og 17 m bred. Disse veiene ble naturligvis ganske brede og uten midtrabatt. Til sammenligning har en vanlig norsk vei med gul stripe og to kjørefelt (ett i hver retning) en beskjeden bredde på rundt 6 m til 7 m, som er nesten en tredjedel.[trenger referanse]

Utenlands rediger

 
En A-10 Thunderbolt II tar av fra Autobahn A29 i Tyskland

Vägbaser finnes bygget i andre land, ettersom man har innsett sårbarheten hos ordinære flybaser. Disse er vanligvis lengre og bredere enn i Sverige, ofte innbygget i motorveier, der man gjennom å ta bort midtdeleren kan få en bane for tyngre fly. Blant annet har Tyskland og Finland adskillige vägbaser. Mange land har én eller noen få.

Eksempler på svenske vägbaser rediger

  • Eneryda flygbas
  • Balsjö vägbas

Se også rediger

Eksterne lenker rediger