Konsil (eller koncilium, på norsk kirkemøte) betegner en sammenkomst i den kristne kirke som avgjør lærespørsmål og rettsregler.

Syv konsiler kalles økumeniske og er anerkjent av den østlige (Den ortodokse kirke), den vestlige kristenheten (Den katolske kirke) og mange protestantiske kirker. På disse ble de kristologiske stridighetene avgjort. 21 konsiler kalles økumeniske av den romersk-katolske kirken, men av disse nyter bare de syv første den høyeste autoriteten, mens de følgende, med kun representanter for vestkirken til stede, har mindre autoritet.

Mindre omfattende kirkemøter (synoder) kalles iblant også for konsiler.