Synode (via latin synodus, «møte», fra gresk synodos, «sammenkomst», sammensatt av syn-; og gresk hodos, «vei»)[1] kan bety forsamling eller møte. Ordet brukes i visse religionssamfunn enten om viktige møter eller styrende organer. I den ortodokse og den katolske kirke betyr en synode et kirkemøte hvor alle biskoper har stemmerett,[1] og i en rekke protestantiske kirkesamfunn betegner det et styrende organ hvor representanter for kirkefolket er valgt på demokratisk basis,[1] se synodalforfatning.

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ a b c «synode», NAOB