Konsilet i Firenze var ett av to økumenisk konsiler, som ble avholdt parallelt fra 1431 til 1445. Konsilet ble avholdt delvis i Basel, Ferrara og Firenze. Det samtidige konsilet i Basel fant sted fra 23. juli 1431 til 19. april 1449

Konsilet ble kalt sammen av pave Martin V. De to hovedsakene under konsilet var en mulig samling av de katolske og ortodokse kirker (som hadde vært splittet siden Det store skisma i 1054 og forholdet til husittene.

Den 6.juni 1439 ble partene enig om en gjenforening av østkirken og vestkirken. Patriark Josef II av Konstantinopel døde imidlertid to dager senere, og grekerne insisterte så på at avtalen måtte godkjennes av den østlige synode. I Konstantinopel møtte avtalen imidlertid på stor motstand både hos folket og i statsadministrasjonen (med unntak av hos keiseren), og avtalen har derfor aldri blitt anerkjent i Den ortodokse kirke.