Kongregasjonen for institutter for konsekrert liv og selskaper for apostolisk liv

Kongregasjonen for institutter for konsekrert liv og selskaper for apostolisk liv (ofte forkorkortet til Kongregasjonen for ordenslivet) er en del av Den romerske kurie, det vil si Den katolske kirkes sentrale administrasjon. Den ledes av erkebiskop Franc Rodé. Kongregasjonen har ansvar for alle sider ved ordenslivet.

Den ble grunnlagt av pave Sixtus V den 27. mai 1586, og het da Den hellige kongregasjon for konsultasjoner omkring religiøse (religiøs i betydningen «underlagt en ordensregel»). I 1601 ble den slått sammen med Kongregasjonen for konsultasjoner omkring biskoper og andre prelater. Pius X delte de to igjen i kuriereformen av 1908, slik at tilsyn med biskopene ble flyttet til Kongregasjonen for biskopene.

Kongregasjonen fikk i 1967 navnet Kongregasjonen for religiøse og sekulære institutter av pave Paul VI, og i 1988 ga Johannes Paul II den sitt nåværende navn i dokumentet Pastor Bonus.

Den har ansvar for alle sider ved ordenslivet, med unntak av de ordener som er underlagt Kongregasjonen for Østkirkene. Ansvaret omfatter ordenens styre, disiplin, eiendom, rettigheter og privilegier. Den er også ansvarlig for eremitter og andre som lever under en regel, men ikke er direkte underlag en orden. Arbeidsområdet omfatter også ordensprester, som ikke er underlagt Kongregasjonen for kleresiet.

PrefekterRediger

Eksterne lenkerRediger