Kommunestyrevalget 1919

Kommunestyrevalget 1919 var et valg i Norge som ble gjennomført i 1919. Ved valget ble det valgt representanter og varamenn til 637 norske landkommuner med 918 valgsogn, 32 større byer og 30 mindre byer. I landdistriktene ble det valgt 11 908 representanter og 10 447 varamenn, mens det i byene ble valgt 2 084 representanter og 1 917 varamenn. Valgdagen var i oktober for landdistriktene og desember for byene[1]

Kommunestyrevalget 1919
Valgdeltakelse 52,67 % av 1,13 millioner stemmeberettigede
       
Parti Ap V Bondepartiet
Mandater
2691
1985
907
       
Parti H Arbeiderdemokratene Avholdspartiet
Mandater
286
256
254
   
Parti Riksmålspartiet
Mandater
30
Endring

‹ 1916 Norges flagg 1922 ›

1 132 316 personer var innført i manntallet med stemmerett ved valget. Det var et krav om to års opphold i vedkommende kommune for å ha stemmerett, i tillegg til statsborgerskapet. Stemmerettsalderen var 25 år.

De fleste kommunestyrevalgene ble gjennomført som forholdstallsvalg. Der det var bare ett eller ingen godkjente forslag til valgliste, var det anledning til å avholde flertallsvalg. Flertallsvalg ble benyttet i 283 av herredene, og omfattet 19,1 % av de stemmeberettigede. Seks av byene avholdt flertallsvalg: Son, Hølen, Åsgårdstrand, Stathelle, Sogndal ladested og Skudeneshavn.

Det ble ikke avholdt valg for Porsgrunn by og de herredene som var tillagt byen fra 1. juli 1920.

Valglistenes antall rediger

  • To lister i 168 valgsogn og 3 byer
  • Tre lister i 300 valgsogn og 16 byer
  • Fire lister i 102 valgsogn og 22 byer
  • Fem lister i 33 valgsogn og 12 byer
  • Seks lister i 14 valgsogn og 3 byer
  • Syv−åtte lister i 11 valgsogn
  • Ni−tretten lister i 7 valgsogn

596 392 personer avga stemme, noe som ga en valgdeltagelse på 52,7%.

Resultat av forholdstallsvalgene rediger

Herredskommuner
Parti Stemmer* Representanter
# % # % Endring
fra 1916
Det norske Arbeiderparti 1 473 409 27,0 2 059 23,0  261
Upolitiske og lokale lister 992 917 18,2 1 701 19,0  883
Venstre 903 359 16,6 1 711 19,1  312
Høires og Frisinnede Venstres felleslister 567 776 10,4 751 8,4  58
Borgerpartiet, de borgerlige partiers felleslister, moderate og liberale 466 062 8,5 766 8,6  240
Gårdbrukernes og fiskernes lister 446 029 8,2 907 10,1  465
Småbrukernes, arbeidernes og fiskernes fellesliste 181 353 3,3 401 4,5  136
Arbeiderdemokratene 142 582 2,6 230 2,6  81
Venstre sammen med småbrukerne, arbeiderne, bøndene eller arbeiderdemokratene 98 658 1,8 169 1,9  18
Høyre 86 208 1,6 131 1,5  39
«Ville» (dvs. stemmer på personer som ikke var oppført på noen av valglistene) 59 819 1,1 54 0,6  40
Avholdspartiet 26 387 0,5 54 0,6  
Riksmålspartiet 13 439 0,3 30 0,3  31
Totalt 5 457 998 100 8 964 100  2466
Bykommuner
Parti Stemmer* Representanter
# % # % Endring
fra 1916
Det norske Arbeiderparti 5 153 236 37,6 632 32,5  21
Høyres og Frisinnede Venstres felleslister, Samlingspartiet 4 244 709 31,0 277 14,3  35
Høyre 1 209 082 8,8 145 7,5  7
Venstre 1 123 791 8,2 274 14,1  16
Avholdspartiet 808 519 5,9 200 10,3  48
Upolitiske og lokale lister 616 262 4,5 183 9,4  55
Frisinnede Venstre 268 675 2,0 39 2,0  8
Borgerpartiet, de borgerlige partiers felleslister 240 783 1,8 168 8,6  50
Arbeiderdemokratene 45 425 0,3 26 1,3  28
«Ville» (dvs. stemmer på personer som ikke var oppført på noen av valglistene) 1 739 0,01
Totalt 13 712 221 100 1 944 100  12

*Antallet listestemmer. Hver velger har samme antall listestemmer som kommunestyrets antall representanter. Velgerne i de største kommunene vil dermed vekte tyngst.

Referanser rediger

  1. ^ «NOU 2001:3 Velgere, valgordning, valgte». Kommunal- og regionaldepartementet. 30. januar 2001. s. 33. 

Litteratur rediger

  • Norges Offisielle Statistikk.VII.192: Kommunevalgene 1919, utgitt av Det Statistiske Centralbyrå, Kristiania, i kommisjon hos H.Aschehoug & Co., 1920
Autoritetsdata