Kommunekemi

Koordinater: 55°18′09″N 10°48′55″Ø Kommunekemi A/S ble etablert i 1971 som det første danske behandlingsanlegg for farlig avfall, og er beliggende i Nyborg. Virksomheten eies av EQT Infrastructure.

Kommunekemi har et stort tilbud med hensyn til behandling av avfall, som er farlig og belaster miljøet. De tilbyr en sertifisert og miljømessig korrekt behandling av det farlige avfall samt en behandlingsgaranti for hele Danmark. Anleggets kapasitet er om lag 180 000 tonn i året og det beskjeftiger rundt 200 mennesker.[1]

Frem til 2009 var Kommunekemi eiet av KL, Københavns Kommune og Frederiksberg kommune.

HovedformålRediger

Kommunekemis hovedformål er:[1]

  • Å skape flest mulige verdier ut av farlig avfall.
  • Å fjerne gifter fra avfallskretsløpet.
  • Å utvikle miljømessig forsvarlige og omkostningseffektive teknologier.

Disse hovedformål oppnås ved å skape flest mulige verdier ved å utvinne, omdanne, gjenbruke og forbrenne det farlige avfall.

Olje- og kjemikalieavfallRediger

Virksomhetens fokus er på olje- og kjemikalieavfall, men det utvikles samtidig nye forretningsområder. Kommunekemi utvinner blant annet gjødselssalter fra halmflyveaske, men arbeider også på å utvinne verdier av brukte elektriske batterier, aske fra biogassanlegg og trykkimpregnert tre. Kommunekemi gjenbruker blant annet batterier, blyholdige materialer, metallholdige filterkaker, kvikksølvholdige lyskilder, oljefiltre, spraybokser, stålemballasje samt tømte emballasje av metall og plast.

Kommunekemi har i flere år laget gjødselprodukter av halmflyveaske. Halmflyveaske er et restprodukt fra kraftvarmeverker, som fyrer med halm. Aske med tungmetaller har tradisjonelt vært spredt direkte ut på landbruksjorden, men anlegget isolerer og behandler tungmetallene miljømessig forsvarlig. Kommunekemi nyttiggjør også karbidkalk som er et restprodukt fra acetylenfremstilling. Det utnyttes til å nøytralisere surt avfall på uorganisk anlegg og har siden 2006 nesten erstattet forbruket av brent kalk.

EnergiregnskapRediger

Kommunekemi leverer damp til Nyborg Forsyningsselskab til produksjon av fjernvarme. I tillegg utnytter Kommunekemi overskuddsenergien til produksjon av elektrisitet. Den samlede utnyttelse av overskuddsenergi er 82 %, og virkningsgraden for varme- og elproduksjon er henholdsvis 90 % og 31 %.[1] Kommunekemi utnytter også energien fra en stor del av Kommunekemis kjøleprosesser via et sentralt varmegjenvinningsanlegg som i 2007 har levert rundt 40 000 MWh, og denne energiproduksjonen svarer til energien fra 17 000 tonn olje på et varmekraftverk.

Varmegjenvinningsanleggets produksjon:[1]
Energi 2003 2004 2005 2006 2007
Produsert el MWh 49 000 46 000 38 000 46 000 59 000
Totalt elforbruk MWh 30 000 28 000 25 000 27 000 31 000
El-kjøp fra nettet MWh 17 000 16 000 25 000 27 000 31 000
El-salg til nettet MWh 36 000 34 000 38 000 46 000 59 000
Varmeforsyning Nyborg MWh 150 000 150 000 150 000 150 000 170 000

Import av giftig avfallRediger

Hexachlorbenzen er en av de mest persistente organiske forurensere og farlige miljøgifter som kan behandles på Kommunekemi. Danmarks miljøminister, Karen Ellemann har vært forkjemper for import av hexachlorbenzen fra Australia med henblikk på destruksjon i Danmark. Karen Ellemann beskrev i juni 2010 denne import som en mulighet for å demonstrere dansk kunnskap på kjemiavfall og gifthåndtering. Den 3. desember 2010 besluttet hun imidlertid å stoppe en planlagt transport av dette avfallet etter en offentlig kritikk.

ReferanserRediger

  1. ^ a b c d http://www.kommunekemi.dk | Kommunekemis hjemmeside. Hentet 11-10-2009.

Eksterne lenkerRediger