Det Centrale Virksomhedsregister

Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) inneholder informasjon og data om danske virksomheter. Det er tale om en lang rekke forskjellige typer av virksomheter: aksjeselskaper, anpartsselskaper, interessentskaper, enkeltpersonforetak, kommandittselskaper med videre.

Virksomhetene i CVR har alle et CVR-nummer, som er et nummer svarende til CPR-nummeret for dansker. Det er ikke alle virksomheter i Danmark som er registrert i CVR med et CVR-nummer, eksempelvis er firmaer med en omsetning på under 50 000 kroner (2011) ikke forpliktet til å la seg registrere.

CVR inneholder opplysninger om selve virksomheten som juridisk person samt dens produksjonsenheter (P-enheter). For visse virksomhetsformer (i særdeleshet aksjeselskaper og anpartsselskaper) finnes informasjon om regnskaper, fakta og rapporter om virksomheten og de personer som leder den.

Cvr.dk er CVRs hjemmeside og det er fra denne side at offentligheten kan fremsøke virksomhetsopplysninger. Cvr.dk eies og drives av Erhvervsstyrelsen og gir adgang til informasjoner om danske virksomheter og selskaper, som fastsatt ved lov om Det Centrale Virksomhedsregister. For visse virksomhetsformer – i særdeleshet aksjeselskaper og anpartsselskaper – kan man finne og kjøpe ytterligere informasjon: regnskaper, fakta og rapporter om virksomheten og de personer som leder den. Det er videre mulig å abonnere på virksomheter, så man mottar en melding per e-post for eksempel ved offentliggjørelse av regnskaper.

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata