Et interessentskap var i eldre norsk juridisk språkbruk det samme som et selskap. Begrepet har i nyere juridisk språkbruk som regel blitt erstattet av betegnelser som selskap, firma eller foretak. En deltager i et interessantskap kalles en interessent.

I nyere juridisk språkbruk blir begrepet interessentskap noen ganger også brukt om et konsortium eller sammenslutning av flere personer eller selskaper som driver næringsvirksomhet for felles regning og risiko og bidrar med kapitalinnskudd, immaterielle verdier eller arbeid. En slik sammenslutning kan ha karakter av selskap som omfattes av selskapsloven.

Se også

rediger