Kolsås-Dælivann landskapsvernområde

Kolsås-Dælivann naturvernområde er et landskapsvernområde på 5300 dekar med fire naturreservaterKolsås i Bærum kommune.

Verneår 1978 på følgende grunnlag:

Berggrunnsgeologien er internasjonalt kjent på grunn av helheten av fossile siluriske sedimenter og permiske lavaer på selve Kolsåsplatået. Svært rik og variert vegetasjon med edelløvskog. 98 sjeldne plantearter er registrert. Rikt fugleliv – av de arter som hekker i Bærum finnes 4/5 i dette området. Området har også stor kulturhistorisk betydning. Blåveis og barlind er fredet i hele området.

Naturreservater i Kolsås-Dælivann naturvernområdeRediger

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger