Dalbo naturreservat

Naturreservat


Dalbo naturreservat ligger ved Dalbo gård i Kolsås-Dælivann landskapsvernområde og er et naturreservat på 14 dekar i Bærum kommune. Reservatet ble vernet den 15. desember 1978[2] på følgende grunnlag:

Dalbo naturreservat
Areal14,1 dekar[1]
Opprettet30. juni 1978

Dalbo naturreservat
59°55′33″N 10°32′06″Ø
SitatEdelløvskog av typen snelle - askeskog med skavgras. Meget sjeldent skogsamfunn som forekommer ved kilder med kalkrikt sigevann i nedbørrike områder. Bestandet er et av de største vi har av denne skogtypen, og antagelig unikt for Nord-Europa.Sitat

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Naturbase, Naturbase-id VV00000341, Wikidata Q11990971 
  2. ^ Direktoratet for naturforvaltning, faktaark Besøkt 25. februar 2013.