Kolsåsstupene naturreservat

naturreservat i Bærum
Kolsåsstupene naturreservat
VerneformNaturreservat
Areal700 daa
KommuneBærum kommune
Opprettet1978-06-30

Kolsåsstupene naturreservat
59°55′02″N 10°30′58″Ø

Kolsåsstupene naturreservat omfatter de bratte skråninger og stup på vest-, sør- og østsiden av Kolsåstoppen i Bærum. Verneverdiene er både geologiske forekomster og vegetasjon. I den nedre delen består fjellet av sedimentære bergarter fra silurtiden; kalkstein nederst med sandstein, leirskifer og konglomerat over. Øverst finnes lavabergarter fra permtiden; basalt og rombeporfyr. Vegetasjonen er rik, med næringskrevende planter på hyller i stupene, og for øvrig mye edelløvskog.[1]

ReferanserRediger