Kolsåstoppen naturreservat

Naturreservat

Kolsåstoppen naturreservat er et naturreservatKolsås i Bærum.

Kolsåstoppen sett fra Hauger
Kolsåstoppen sett fra Rudsletta
Naturreservatet sett fra vest.

GeologiRediger

I tidligpermtiden sprakk jordskorpa opp og lava strømmet ut over området. Krokskogen-Kolsås-Nittedal lavaprovins ble dannet i riftstadie seks. Dette utgjorde slutten på riftstadiet som startet i sør og endte lengst mot nord. Den innledende riftingen kulminerte med strømmer av rombeporfyrlava som dekket to tredjedeler av Oslofeltet.

Lavastrømmene nådde Kolsås-området fra nord. På bildet ser en enden på to av disse, og en kan tenke seg at de kom så langt nord som fra Lillehammer-området. Mesteparten av lavaen er erodert bort, selv om lavaen er relativt hard og erosjonsbestandig og dermed står opp og danner åser i terrenget.

KilderRediger