Åpne hovedmenyen

Kolonien Virginia

Kolonien Virginia

Kolonien Virginia (engelsk: Colony and Dominion of Virginia) var den engelske kolonien i Nord-Amerika som eksisterte en kort tid i det 16. århundre og kontinuerlig fra 1607 frem til den amerikanske revolusjonen. Kolonien ble Commonwealth of Virginia i 1776.

Navnet «Virginia» er den eldste betegnelsen for engelske landområder i Nord-Amerika. I begynnelsen dekket begrepet hele kysten av Nord-Amerika som innledningsvis ble krevd av Frankrike, fra den 34. breddegrad (nær Cape Fear) nord til den 48. breddegrad og inkluderte dermed hele kystlinjen i Acadia og en stor del av innlandet i Canada.

Selv om Frans I av Frankrike hadde eldre krav på dette landet gjennom Giovanni da Verrazano og det skulle bli kalt Francesca, valgte franskmennene å bosette landene som ble sett av John Cabot.

Den første bosetningen var på Roanoke-øya, selv om dens navn var Virginia. En kontrakt for bosetning på kysten ble opprinnelig gitt til London Company og Plymouth Company (de to grenene av Virginia Company) i 1606. De første bosetningen i henhold til denne kontrakten var Jamestown-bosetningen i 1607 og Popham-kolonien.

Av de to var det bare Jamestown-bosetningen som slo rot. I 1609, da Plymouth Company oppgav sin bosetning, ble Virginia-kontrakten justert til å inkludere territoriet nord for den 34. og sør for den 39. breddegraden, med den opprinnelige kysttildelningen utvidet til «fra sjø til sjø». I 1620 ble delen av Virginia nord for den 34. breddegraden kjent som New England.

Etterfølgende kontrakter for Maryland-kolonien i 1632 og Carolina-kolonien i 1665 reduserte Virginia-kolonien ytterligere til kystgrensene den holdt til den amerikanske revolusjonen.

Frem til 1763 var kolonien begrenset til vest for Appalachene som grovt sett markerte grensen med Ny-Frankrike. Det britiske territoriets utvidelse til Mississippi-elven etter 1763 resulterte i utvidede krav blant mange av de opprinnelige kystkoloniene. Basert på «sjø til sjø»-kontrakten fra 1609, la Virginia krav på hele det nye landet vest for Appalachene og nord for den 36. breddegraden. Dette inkluderte dagens Vest-Virginia og Kentucky, i tillegg til landet i Nordvestterritoriet. Mesteparten av dette landet ble også krevd av andre kystkolonier. Virginia organiserte Illinois-fylket i 1779 for å administrere Nordvestterritoriet i 1784. Kentucky var et fylke i Virginia til det ble separert og innlemmet som stat i 1792. Vest-Virginia ble skilt ut i 1861.

Karl II av England gav Virginia tittelen «Old Dominion» (gamle området) i takknemlighet for Virginias lojalitet til kronen under den engelske borgerkrigen. Virginia bruker fortsatt «Old Dominion» som sitt kallenavn på staten.

Eksterne lenkerRediger