Knæstang

urgård og grend i Haugsbygd
(Omdirigert fra «Knestang»)

Knæstang eller Knestang (gnr. 128) (av norrønt kné og stangr, som trolig betyr eng med knekk ved rett bekk) er både en gammel urgård og ei lita grend i Haugsbygd i Ringerike, et lite stykke nord for Haug kirke. Grenden har fått navn etter gården, som kan ha blitt ryddet i århundrene før år 0. Den tilhører således bygdens eldste gårder. Like nord for gården(e) ligger Viul. I sør Hval søndre, Øde-Hval, Auren (Haug)Auren og Lo

Knæstang nevnes i gamle diplomer fra senmiddelalderen og framover, første gang sikkert i 1445 (DN. VI 521) og senere i 1528, 1542, 1604, 1617, 1657 og 1723. Et diplom fra 1352 (DN. IV 287[1]) kan også vise seg å omhandle denne gården, men dette er mer usikkert i det navnet i denne kilden kan tolkes på flere måter. I 1657 nevnes Knæstang som to gårder, og i 1723 som to gårder hvorav den ene med to oppsittere.

Se også

rediger

Referanser

rediger
Autoritetsdata