Knestangsteinen

Knestangsteinen er en runestein fra gården Knæstang, Norderhov, Ringerike kommune, Buskerud. På Knæstang ble det høsten 1939 funnet en steinhelle med runeinnskrift. Konservator Sverre Marstrander ved Universitetets Oldsaksamling dro ut for å hente steinen og undersøke funnforholdene. Funnstedet lå i dyrket mark, men ikke langt fra et gammelt veifar. Steinen er i dag magasinert ved Kulturhistorisk Museum. Den inneholder fire separate innskrifter:

Knestang 1 er en kort innskrift der runen þ er den eneste som kan identifiseres.

Knestang 2 består av fire runer: f u þ o

Knestang 3 består av fem runer: þ e (t) h (?)

Knestang 4 er en lengre innskrift som skriver seg fra annen halvdel av 1100-tallet:

sim(e)on risti runar þa æs þeir foru bali ouk kolbiorn mnaþ þorbini s(e)ndi mani

På norrønt blir det:

Simeon risti rùnar, þà es þeir fòru, Balli ok Kolbjǫrn. Man nàđ Þorbinni sendimani.

Og på moderne norsk:

Simeon ristet runer da de fòr, Balle og Kolbjørn. De har nok nådd (dvs. møtt) Torbjørn sendemann.

LitteraturRediger