Kjennemerke for motorkjøretøy i Europa

Kjennemerke fra Østerrike i EU-modell etter rådsforordningen 2411/98 
Norsk kjennemerke. Både EU-skilt og den norske versjonen tilfredsstiller kravene Wienkonvensjonen stiller til kjøretøy som skal kjøres i utlandet. 

Et kjennemerke for motorkjøretøy, eller bilskilt, er en plate med en kombinasjon av sifre og eventuelt bokstaver som tjener til identifikasjon av et kjøretøy. Kjennetegnet viser kjøretøyets registreringsnummer og er som laget av metall eller plast. Tegnene kan være preget, malt, klebet eller heftet på merket. For noen kjøretøyer, som bil, er det de fleste steder krav om kjennemerker både foran og bak på kjøretøyet, mens det noen områder er nok med ett kjennemerke.

I Europa har de fleste land har tatt i bruk et felles format for kjennemerker slik som "EU-skilt" utstedt i EU-medlemsstatene. Dette formatet tilfredsstiller kravene i Wienkonvensjonen om veitrafikk, som slår fast at grensekryssende kjøretøy må vise et fastsatt nasjonalitetsmerke bak på kjøretøyet. Dette nasjonalitetsmerket kan være et hvitt ovalt klistremerke, eller være inkludert på registreringsskiltet (kjennemerket). Når nasjonalitetsmerket er inkludert på registreringsskiltet må være inkludert på både det fremre og det bakre registreringsskiltet, og nasjonalitetsmerket kan være supplert med flagget eller emblemet til nasjonalstaten, eller emblemet for den regionale økonomiske organisasjonen landet tilhører (for eksempel EU-flagget for EU-land).[1]

FormatRediger

De fleste europeiske land utsteder kjennemerker som er:

 • 520 x 110 mm (20,5 x 4,3 tommer)
 • 520 x 120 mm (20,5 x 4,7 tommer)

Dette er en av de grunnleggende standard størrelsene i verden. De andre er:

 • 305 x 152 mm (12,0 x 6,0 tommer)
 • 305 x 160 mm (12,0 x 6,3 tommer)
 • 372 x 135 mm (14,6 vx 5,3 tommer)

Noen europeiske land utsteder kjennemerker i andre størrelser:

 • 330 x 140 mm (13,0 x 5,5 tommer) i Andorra
 • 440 x 120 mm (17,3 x 4,7 tommer) i Finland
 • 260 x 110 mm (10,2 x 4,3 tommer) i Monaco
 • 390 x 120 mm (15,4 x 4,7 tommer) i San Marino
 • 300 x 80 mm (11,8 x 3,1 tommer) i Sveits og Liechtenstein (bare foran)
 • 360 x 110 mm (14,1 med 4,3 tommer) i Italia (bare foran)
 • 390 x 130 mm (15,4 med 5,1 tommer) og 345 x 130 mm (13,5 x 5,1 tommer) på Åland

Den europeiske unionRediger

Det felles EU-formatet med et blått felt ytterst til venstre med det europeiske flagget og landskode under ble innført av rådsforordning (EF) 2411/98 av 3. november 1998[2] og trådte i kraft 11. november 1998. Det var basert på en modell tre medlemsstater allerede hadde innført: Irland (1991),[3] , Portugal (1992) [4] og Tyskland (1994).[5] Luxembourg hadde hatt kjennemerker med EU-flagget på venstre siden 1988. Kjøretøy med "EU-skilt" trenger ikke separat hvitt ovalt nasjonalitetsmerke i land som har underskrevet Wienkonvensjonen om veitrafikk, da dette formatet tilfredsstiller kravene i konvensjonen.[6]

 • Det felles formatet består av en blå stripe på venstre side av kjennemerket. Den blå stripen inneholder det europeiske flagget (tolv gule stjerner), sammen med landskoden til medlemsstaten der kjøretøyet er registrert. Alle EU-land utsteder nå kjennemerket i dette formatet, selv om det er valgfritt for medlemsstatene.
 • Bare EU-land som har underskrevet Wienkonvensjonen om vegtrafikk er bundet til å gjenkjenne EU-formatet. Dette er på grunn av måten forskriften er utformet, ved å referere til godkjenning av utenlandske kjennemerker i henhold til Wienkonvensjonen om veitrafikk.[2]
 • EU-skilt er enten hvite eller gule, er er bredere enn de er høyden. Gule registreringsskilt er brukt både foran og bak i Luxembourg og Nederland. I Kypros er gule registreringsskilt brukt bak og hvite foran. Danmark og Ungarn bruke gule skilter for kjøretøy som er registrert på kommersielle kjøretøy. Danmark innførte EU-formatet på frivillig basis i 2009.[7] Danske skilter har en holografisk stripe til høyre for det blå feltet. I Hellas, Latvia, Litauen og Sverige er gule skilter brukt for taxier.
 • Belgia bruker røde tegn og er det eneste landet som ikke bruker standard svart-på-hvitt eller svart på gult. I november 2011 ble det introdusert EU-skilt med en litt mørkere nyanse av rød enn tidligere (RAL 3003) for å bedre leseligheten.
 • De fleste europeiske land bruker skilt av metall, men Frankrike og Irland bruker en blanding av plast- og metallskilt. Kjennemerker produsert av plast har tidligere også vært brukt i Sverige og Norge.

Andre europeiske landRediger

Flere europeiske land har innført et format på sine kjennemerker som ligner EU formatet. Biler med slike kjennemerker som er utstedt i land som kontraherende til Wienkonvensjonen om veitrafikk, trenger ikke ikke separat hvitt ovalt nasjonalitetsmerke i land som har underskrevet Wienkonvensjonen om veitrafikk, da dette formatet tilfredsstiller kravene i konvensjonen.[6]

 • Norge er et eksempel på en slik stat. Norske kjennemerker ligner "EU-skilt" med forskjellen at det norske flagget erstattet de gule stjernene. I Norge er vanlig bilskilt hvite med sorte tegn. Biler uten bakseter har grønne skilter med sorte tegn.
 • Tyrkia bruker "EU-skilt" men uten de tolv stjernene.
 • Island utsteder kjennemerker med islandsk flagg over landskoden til venstre på skiltet.
 • Av de landene som ble medlem av EU i 2004 brukte Malta allerede brukt EU-skilt, mens Latvia, Polen og Litauen hadde kjennemerker med nasjonale flagg på blå stripe, det hadde også Bulgaria og Romania før sin inntreden i 2007.
 • Gibraltar og Storbritannia bruker gule registreringsskilt bak og hvite foran. Storbritannia bruker en blanding av plast- og metallskilt, men for det meste plastkilt.
 • I Storbritannia kan kjøretøy bruke kjennemerker med nasjonale flagg fra England, Skottland eller Wales, eller alternativt unionsflagget (Storbritannias flagg), sammen med koden "ENG", "Eng", "ENGLAND" eller "England" for det engelske flagget, "SCO", "Sco", "SCOTLAND" eller "Scottland" for det Skotske flagget, "CYM", "Cym", "CYMRU", "Cymru", "WALES" eller "Wales" for det Walisiske flagget, "GB", "GREAT BRITAIN", "Great Britain", "UK", "UNITED KINGDOM" eller "United Kingdom for unionsflagget henholdsvis.[8]
 • Kun skilt med koden "UK" og unionsflagget er gyldige for kjøring i utlandet.[9] Dette fordi disse kjennemerkene viser nasjonalitetsmerket og er supplert med flagget eller emblemet til nasjonalstaten, og dermed tilfredsstiller kravene som er fastsatt i Wienkonvensjonen om veitrafikk.[10] EU-kommisjonen har bekreftet at britiske biler med nasjonalitetsmerke inkludert på kjennemerke ikke trenger separat nasjonalitetsmerke i EU-land som er med i Wienkonvensjonen om veitrafikk etter Brexit. Alle EU-land unntatt Irland, Kypros, Malta og Spania er part av konvensjonen.[11]
 • Kjøretøyer registrert i Nord-Irland kan kun vise det britiske unionsflagget sammen UK.[12] Det britiske oversjøiske territoriet Gibraltar utsteder skilt som ligner EU-skilt, men uten flagg/emblem.

Grensekryssende kjøretøyRediger

I henhold til Wienkonvensjonen om veitrafikk er kjøretøy i grenseoverskridende trafikk forpliktet til å vise et skilt med registreringslandets nasjonalitetsmerke må bak på kjøretøyet. Kravene til dette skiltet er spesifisert i konvensjonens anneks 3. Der heter det at skal ha svart skrift på hvit oval bakgrunn eller være inkludert i selve kjennemerket. Hvis det er inkludert i kjennemerket skal det vises både foran og bak. En av de viktigste fordelene av konvensjonen for bilister er at avtalepartene er forpliktet til å anerkjenne lovligheten av kjøretøy fra andre avtaleland. Noen krav må likevel være tilfredsstilt når man kjører utenfor registreringslandet:

 • De fysiske kravene for skiltet er definert i anneks 3 i Wienkonvensjonen om veitrafikk. Der heter det at skal ha svart skrift på hvit oval bakgrunn eller være inkludert i selve kjennemerket. Skiltet bør ikke være festet på en slik måte at det kan forveksles med registreringsnummeret eller svekke registreringsskiltets lesbarh.
 • Hvis det er inkludert i kjennemerket skal det vises både foran og bak og kan suppleres med flagget eller emblemet av nasjonalstaten, eller emblem for regional økonomisk integrasjons organisasjon som landet tilhører. Nasjonalitetsmerket bør bli vist på helt til venstre eller helt til høyre på registreringsskiltet. Når et symbol/flagg/emblem er inkludert er det obligatorisk at feltet er plassert helt til venstre. Nasjonalitetsmerket skal være lett identifiserbart, og plassert slik at det ikke kan forveksles med registreringsnummeret eller svekke lesbarheten. Nasjonalitetsmerket skal derfor være en annen farge enn selve registreringsnummeret, eller ha en annen bakgrunnsfarge enn den bak registreringsnummeret, eller være klart adskilt fra registreringsnummeret, for eksempel med en linje.[1]

Det felles EU-format med en blå del ytterst til venstre med EU-flagg og landskode ble innført ved rådsforordning (EF) 2411/98 av 3. november 1998 og trådte i kraft 11. november 1998. I henhold til Artikkel 3 i forordningen, skal medlemsstatene som krever at kjøretøy som er registrert i en annen medlemsstat viser nasjonalitetsmerke også skal gjenkjenne kjennemerker som er utstedt i samsvar med forordningen (det felles EU-formatet). På grunn av måten forskriften er utformet ved å referere til godkjenning av utenlandske kjennemerker i henhold til Wienkonvensjonen om veitrafikk er det bare EU-land som har underskrevet denne konvensjonen som er forpliktet til å anerkjenne det felles EU-formatet.[2] Derfor er bilskilt som er utstedt i det felles EU-formatet og andre bilskilt som er utstedt i henhold til Wienkonvensjonen like gyldige i EU-land.

OversiktRediger

Land Kode Stripe Eksempel Motorsykkelskilt
Albania  Albania AL    
Andorra  Andorra AND  

 

Østerrike  Østerrike A    

 

Belarus  Belarus BY      
Belgia  Belgia B      
Bosnia-Hercegovina  Bosnia-Hercegovina BIH    
  Bulgaria BG    

 

Kroatia  Kroatia HR    

 

Tsjekkia  Tsjekkia CZ      
Danmark  Danmark DK    

 

Estland  Estland EST    

 

Finland  Finland FIN    

 

Frankrike  Frankrike F      
Tyskland  Tyskland D      
Hellas  Hellas GR      
Ungarn  Ungarn H    

 

Island  Island IS      
Irland  Irland IRL      
Italia  Italia I      
Latvia  Latvia LV      
Liechtenstein  Liechtenstein FL    
Litauen  Litauen LT      
Luxembourg  Luxembourg L      
Malta  Malta M      
Moldova  Moldova MD      
Monaco  Monaco MC    
Montenegro  Montenegro MNE      
Nederland  Nederland NL    

 

  Nord-Makedonia [fn 1] NMK      
Norge  Norge N      
Polen  Polen PL      
Portugal  Portugal P    

 

Romania  Romania RO    

 

San Marino  San Marino RSM  

 

Serbia  Serbia SRB      
Slovakia  Slovakia SK      
Slovenia  Slovenia SLO      
Spania  Spania E      
Sverige  Sverige S      
Sveits  Sveits CH    
Ukraina  Ukraina UA      
Storbritannia  Storbritannia[fn 2] UK      
  Vatikanstaten V  
Notater
 1. ^ Inntil februar 2019 ble MK brukt.[13]
 2. ^ Det er også mulig å få kjennemerke med flagget til England, Skottland eller Wales sammen med de korresponderende kodene (for eksempel "ENG", "Eng" "ENGLAND" eller "England"), men disse tilfredsstiller ikke Wienkonvensjonens krav for kjøring i utlandet. Før 28. september 2021 var koden "GB"[14]

Transkontinentale landRediger

Territorium Kode Stripe Eksempel Motorsykkel plater
Aserbajdsjan  Aserbajdsjan AZ  
Kypros  Kypros CY      
Georgia  Georgia GE    
 Russland  Russland RUS  

 

Tyrkia  Tyrkia TR      

Avhengige områder, andre områder og delvis anerkjente staterRediger

Territorium Kode Stripe Eksempel Motorsykkel plater
  Abkhasia ABH  
  Åland AX    
  Færøyene FO    
  Gibraltar GBZ    
  Guernsey GBG    
  Man GBM      
  Jersey GBJ  
Kosovo  Kosovo RKS    
  Nord-Kypros CY  
  Sør-Ossetia RSO    
  Transnistria PMR    

Europeisk format utenfor EuropaRediger

Territorium Kode Stripe Eksempel Motorsykkel plater
Armenia  Armenia AM  

TidslinjeRediger

Tidslinje over europeiske kjennemerker fra 1960 til i dag
Land 1960-tallet 1970-tallet 1980-tallet 1990-tallet 2000-tallet 2010-tallet 2020-tallet
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Albania  AL
AB 1234
AB 12345
12 AB 123
AB 1234 A
  AB 1234 A
  AB 123 AB
Andorra  AND
  1234
PRINCIPAT D'ANDORRA
  12345
PRINCIPAT D'ANDORRA
  A1234
PRINCIPAT D'ANDORRA
  A1234
AND PRINCIPAT D'ANDORRA
Belgia  B
1234.A
A.AB.12
ABC•123
ABC-123
123-ABC
  1-ABC-123
Bulgaria  BG
Пз•X•1234
ПЗ•1234•X
PA 1234 AX
  PA 1234 AX
  PA 1234 AX
Bosnia-Hercegovina  BIH
AB-12345 A
AB   123-AB
123-A-123
  A12-A-345
ТБ   123-45
  AB-1234 AB
Danmark  DK
KA 12.123
AB 12 345
  AB 12 345
Estland  EST
123 ABC
  123 ABC
Finland  FIN
ABC-12
ABC-123
  ABC-123
Frankrike  F
123 ABC 75
  123 ABC 75
  AB-123-AB  
Hellas  GR
123•123
AB-1234
ABC-1234
  ABC-1234
Belarus  BY
1234 AB
1234 ABC
  1234 AB-1
Irland  IRL
ABC 123
123 ABC
87-AB-1234
  91-AB-12345
  00-AB-123456
  131-AB-12345
Island  IS
A12345
AB 123
  AB 123
  AB C12
Italia  I
MI 123456
MI MI 123456
MI 123456
AB 123AB
  AB 123AB  
Kroatia  HR
AB   1234 CD
  AB   1234 CD
Kypros  CY
AB 123
AB 123
ABC 123
  ABC 123
  ABC 123
Liechtenstein  FL
FL   12345
Latvia  LV
  AB-1234
  AB-1234
Litauen  LT
  ABC 123
  ABC 123
Luxembourg  L
12345
A 1234  
AB 123
  AB 123
  AB 1234
Malta  M
1234
A-1234  
  ABC ▪ 123
Moldova  MD
  AB AB 123
  AB AB 123
  AB AB 123
  ABC 012
Monaco  MC
  A123
  A123
  A1234
MC PRINCIPAUTE DE MONACO
Montenegro  MNE
  PG   AB 123
Nord-Makedonia  NMK AB РМ123-AB AB  AБ  123-AB
  AB  AБ  1234 AB
  AB  AБ  1234 AB
Norge  N
A-12345
AB12345
AB 12345
  AB 12345
Nederland  NL
AB-12-12
12-12-AB
12-AB-12
AB-12-AB
AB-AB-12
  AB-AB-12
  12-AB-AB
  12-ABC-3
Polen  PL
AB 1234
ABC 1234
  ABC 12AB
  ABC 12AB
Portugal  P
AA-12-34
  12-34-AB
  12-34-AB  
  12-AB-34  
  AA-01-AA
Romania  RO
12,345-B
12-B-12345
  AB 12ABC
  AB 12ABC
Russland  RUS
12-34 МОЦ
и 1234 ЦП
  A 123 AB  
San Marino  RSM
RSM   123
RSM   1234
RSM   12345
 12345
 A1234
Serbia  SRB
BG   123-456
  BG   123-AB
Slovakia  SK
  AB-123AB
  AB-123AB
  AB   123AB
Slovenia  SLO
LJ   A1-12A
  LJ   AB-12A
  LJ   AB-12A
Sveits  CH
  BE 123 456  
Sverige  S
A 12345
ABC 123
  ABC 12A
  ABC 123
Spania  E
AB-12345
AB-1234AB
  1234 ABC
Storbritannia  UK
ABC 123
ABC 123A
ABC 123A
A123 ABC
AB12 ABC
  AB12 ABC
  AB12 ABC
  AB12 ABC
Tsjekkia  CZ
ABC 12-12
1A2 12-12
  1AB 1234
Tyrkia  TR
A 12 345
12 AB 1234
12 AB 123
  12 ABC 12
Tyskland  D
FL - AB 1234
  FL AB 1234
Ukraina  UA
  A1234 AB
  123-45AB
  AB 1234 CD
  AB 1234 CD
Ungarn  H
AB•12•12
  ABC-123
  ABC-123
  V
CV 12345
Østerrike  A
W 123.456
W   12345 A
  W   12345 A
Land 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1960-tallet 1970-tallet 1980-tallet 1990-tallet 2000-tallet 2010-tallet 2020-tallet


Se ogsåRediger

ReferanserRediger

 1. ^ a b http://www.international-driving-permit.com/Convention-on-Road-Traffic/8-November-1968/EN/Annexex/Annex-3-Distinguishing-Sign-of-Motor-Vehicles-and-Trailers-to-International-Traffic.aspx
 2. ^ a b c «EUR-Lex - 31998R2411 - EN - EUR-Lex». Besøkt 26. mai 2016. 
 3. ^ «S.I. No. 287/1990 - Road Vehicles (Registration and Licensing) (Amendment) Regulations, 1990.». Besøkt 26. mai 2016. 
 4. ^ «License Plates of». Besøkt 26. mai 2016. 
 5. ^ «License Plates of Germany». Arkivert fra originalen 13. februar 2007. Besøkt 26. mai 2016. 
 6. ^ a b «Convention on Road Traffic, of 8 November 1968 (2006 consolidated version), Annex 3» (PDF). 
 7. ^ http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1815328&vId=0 (dänisch)
 8. ^ DVLA. «INF104: Vehicle registration numbers and number plates» (PDF). Besøkt 28. september 2009. 
 9. ^ «Displaying number plates». GOV.UK (engelsk). Besøkt 20. januar 2022. 
 10. ^ https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/conventn/Conv_road_traffic_EN.pdf
 11. ^ «NOTICE ON TRAVELLING BETWEEN THE EU AND THE UNITED KINGDOM FOLLOWING WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM FROM THE EU» (PDF). 
 12. ^ http://www.parliament.uk/Templates/BriefingPapers/Pages/BPPdfDownload.aspx?bp-id=SN01328
 13. ^ «Announcement of the Inter-ministerial working group for fulfilment of the obligations stipulated in the Final Agreement for the Settlement of the Differences as Described in the United Nations Security Council Resolutions 817 (1993) and 845 (1993)». Government of the Republic of Macedonia. 13. februar 2019. Besøkt 13. februar 2019. 
 14. ^ «GB car sticker to be replaced by new ‘UK’ version | RAC Drive». www.rac.co.uk (engelsk). Besøkt 20. januar 2022. 

Eksterne lenkerRediger