København katolske bispedømme

bispedømme for Danmark, Færøyene og Grønland

København bispedømme er et katolsk bispedømme som omfatter hele Danmark samt Færøyene og Grønland. Det bor 36 600 registrerte katolikker i bispedømmet, noe som utgjør en andel på 0,7 % av den totale befolkningen. Imidlertid regner man med at det lever et større antall katolikker i landet som ikke er medlemmer av kirken. Totalt er antallet katolikker i Danmark estimert til ca. 100 000.

København katolske bispedømme
Dioecesis Hafniae (latin)
Coat of arms of the Diocese of Copenhagen.svg
Kirkeromersk-katolsk
Land:Danmark Danmark
Færøyene Færøyene
Grønland Grønland
Kirkeprovinsimmediat
Biskop:Czeslaw Kozon
BispeseteKøbenhavn
KatedralSt. Ansgar domkirke
Sogn50
Areal2 210 576 km²
Innbyggere5 517 000,
derav 0,7 % katolikker
Opprettet1953
Utskilt fraDet apostoliske vikariat i Norden
Offisielt nettsted
Statistikk

HistorieRediger

Danmark ble kristnet på 900-tallet. Landet lå den gang på det kirkelige plan under erkebiskopene av Hamburg-Bremen, som opprettet ni bispedømmer i Danmark:

Lund ble i 1104 opphøyet til erkebispedømme. Det innebar at de danske bispedømmene ble løst fra Hamburg-Bremens kirkeprovins og lagt som suffraganer under Lund. Inntil Nidaros og Uppsala ble opphøyet til erkebispedømmer i 1152 respektive 1164, var også de norske og svenske bispedømmene underlagt Lund erkebispedømme. Erkebiskopen av Lund ble omtalt som Nordens primas – en ærestittel som formelt ga ham høyere rang enn Nidaros' og Uppsalas erkebiskoper, men uten at dette hadde praktisk betydning.

Kong Valdemar II opprettet med Lyndanisse (Tallinn) bispedømme i Dansk Estland et tiende dansk bispedømme i 1219. Selv om det i 1346 ble innlemmet i De tyske riddernes ordensstat, forble det et suffraganbispedømmet av Lund.

Reformasjonen begynte å spre seg i Danmark fra 1521 og vant frem i en ublodig prosess i løpet av 1530-tallet. Kong Christian III brøt i 1536 endelig med den katolske kirke. De evangelisk-lutherske biskopene ble fra nå av utnevnt av kongen, ikke paven. Bispedømmene (og de fleste klostre) fortsatte å eksistere som Den danske kirkes bispedømmer, men ble av paven betraktet som oppløst. Danmark ble derfor lagt til det apostoliske vikariat i nord.

Etter at andelen katolikker hadde begynt å øke igjen på 1800-tallet, opprettet paven i 1868 et apostolisk prefektur for Danmark (Apostolica Praefectura Daniae), som ble utskilt fra det apostoliske vikariat i nord. Prefekturet omfattet også Færøyene og Grønland, som før reformasjonen hadde hørt til Nidaros’ kirkeprovins. Det apostoliske prefektur Danmark ble opphøyet til apostolisk vikariat i 1892 (Apostolicus Vicariatus Daniae) og til bispedømme i 1953, samtidig med Oslo og Stockholm katolske bispedømme.

BiskoperRediger

År Biskop Annet
18921922 Johannes von Euch
19221938 Josef Ludwig Brems O. Praem.
19381964 Johannes Theodor Suhr O.S.B.
19651995 Hans Ludvig Martensen S.J.
1995 Czeslaw Kozon

Internasjonale forbindelserRediger

Biskopen av København er medlem av den nordiske bispekonferansen. De nordiske landene har også en felles nuntius med sete i Stockholm, som siden 2008 er Emil Paul Tscherrig.

Eksterne lenkerRediger