Stockholm katolske bispedømme

romerskkatolsk bispedømme

Stockholm bispedømme er et katolsk bispedømme som omfatter hele Sverige. Det bor 144 000 katolikker i bispedømmet, noe som utgjør en andel på 1,6 %.

Stockholm katolske bispedømme
Stockholms katolska stift (svensk)
Dioecesis Holmiensis (latin)
Kirkeromersk-katolsk
Land:Sveriges flagg Sverige
Kirkeprovinsimmediat
Biskop:Anders Arborelius O.C.D.
BispeseteStockholm
KatedralSt. Eriks domkirke
Sogn41
Areal450 000 km²
Innbyggere8 977 000,
derav 1,6 % katolikker
Opprettet1953
Utskilt fraDet apostoliske vikariat i Norden
Offisielt nettsted
Statistikk

Historie rediger

Sverige ble kristnet i løpet av 900- til 1100-tallet. Landet lå på det kirkelige plan først i Hamburg-Bremens kirkeprovins, fra 1104 i Lunds kirkeprovins, og ble i 1164 en egen kirkeprovins med Uppsala erkebispedømme som metropolitanbispedømme. Kirkeprovinsen omfattet på dette tidspunktet sju bispedømmer:

I tillegg lå Lund erkebispedømme i dagens Sverige, men hørte den gang til Danmark.

Rikdsdagen vedtok i 1527 i praksis en overgang til den evangelisk-lutherske lære, bl.a. ved å underlegge kirken den verdslige lovgivningen. Det endelige bruddet med paven skjedde i 1536, men allerede i 1530 hadde Gustav Vasa innsatt erkebiskopen av Uppsala uten pavens godkjennelse. Svenska kyrkan fastholdt likevel ved den apostoliske suksesjonen.

Bispedømmene var dermed i løpet av 1530-tallet blitt protestantiske, men fortsatte ifølge Svenska kyrkans syn å eksistere. Den katolske kirkens syn er derimot at bispedømmene ble opphevet under reformasjonen, og at bispedømmenes areal ble slått til det apostoliske vikariat i nord.

Den katolisiske troen var etter dette forbudt ved lov. En liten katolsk triumf var at (eks)dronning Christina av Sverige gikk over til katolisismen i 1655, ett år etter abdikasjonen. Gustav IIIs toleransedikt i 1781 gjorde det lovlig for utenlandske borgere – men ikke svensker – å utøve den katolske tro. Derfor løste pave Pius VI Sverige i 1783 fra det apostoliske vikariat i nord og opprettet det apostoliske vikariat Sverige, som også omfattet Finland og Norge. Vikariatet endret omfang i 1809, da Finland ble lagt til Mogiljov erkebispedømme; i 1852, da Nordpolmisjonen ble opprettet; og i 1868, da Norge ble skilt ut som eget misjonsområdemisjon sui iuris Norge»). I 1953, samtidig med Oslo, ble det apostoliske vikariat Sverige oppgradert og endret navn til Stockholm bispedømme.

Biskoper rediger

År Biskop Annet
18861922 Albert Bitter
19221957 Johann Evangelist Müller
19571962 Knut Ansgar Nelson O.S.B.
19621976 John E. Taylor O.M.I
19771998 Hubertus Brandenburg
1998 Anders Arborelius O.C.D.

Internasjonale forbindelser rediger

Biskopen av Stockholm er for tiden leder av den nordiske bispekonferansen. De nordiske landene har også en felles nuntius med sete i Stockholm, som siden 2008 er Emil Paul Tscherrig.

Eksterne lenker rediger