Jomfruland nasjonalpark

nasjonalpark i Vestfold og Telemark fylke, Norge

Jomfruland nasjonalpark er en norsk nasjonalpark som ligger på og rundt øyene Jomfruland og Stråholmen i skjærgården i Telemark; 98 % av arealet i nasjonalparken er sjøområder. Parken ble opprettet i 2016 for «å ta vare på et større naturområde med geologisk særpreg med israndavsetninger og biologisk mangfold i sjø og på land med særegne og representative økosystemer og landskap som er uten tyngre naturinngrep» [1][2] og den dekker et område på 117 km2.

Jomfruland nasjonalpark
Kulturlandskap på Stråholmen, foto fra 1948
LandNorges flagg Norge
OmrådeTelemark
Nærmeste bosetningKragerø
Areal117 km²
Opprettet2016
Kart
Jomfruland nasjonalpark
58°51′54″N 9°35′46″Ø

Nasjonalparken ligger i Kragerø kommune; og grenser opp til Stråholmen landskapsvernområde som ble nyopprettet samtidig med nasjonalparken. Opprettelsen kom som følge av et lokalt initiativ som startet i 2013.[3]

Geografi, landskap, geologi rediger

98 % av arealet i nasjonalparken består av sjø og sjøbunn. Mye av sjøbunnen er på grunt vann og har høy produksjon. Omtrent 15 kvadratkilometer med naturtypene tareskog, ålegraseng, bløtbunn, skjellsand og israndavsetning har nasjonal verdi.[4]

Landskapet mot havet er preget av rullestein og strandvoller. På innsiden er det åpne beiter og slåtteenger. Endemorenen Raet som ble dannet på slutten av siste istid, dominerer i hele nasjonalparkens lengde, både i sjø og på land. Rullesteinstranda på utsiden av Jomfruland er ca 7 km lang.[4]

Flora og fauna rediger

Jomfruland og Stråholmen brukes som rasteområder for trekkefugler. Jomfruland Fuglestasjon har registrert 318 fuglearter, noe som er det nest største antallet i landet. Nord på Jomfruland og på Stråholmen hekker nattergal, tornirisk og av og til tornskate og rosenfink. Området har den største forekomsten av sjøorre på Østlandet. Det er en fast bestand av steinkobbe på Telemarkskysten og en stor andel holder til i nasjonalparken.[4]

Forvaltning og bruk av området rediger

Området er et populær fritidsområde. Særlig Jomfruland, men også Stråholmen, de andre holmene og Stangnes på fastlandet er mye besøkt. Det er 22 områder i nasjonalparken med samlet areal på 1503 daa som er sikret for allmennheten til friluftsliv.[4]

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger